Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-10T18:35:07+02:00

bir rivayete göre orada eskinde uçan atların yaşadıı söylenmektedir.......................................................................................

1 5 1
2012-12-10T18:36:04+02:00

Arşiv, bütün dünyada:

Kurumların gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri sonucunda meydana gelen, idari, hukuksal, tanıklık, kurumsal değeri olan ya da tekrar kullanılmak üzere üretilen her türlü görsel, yazılı ve data bilgilerinin muhafaza edildiği yer olarak tanımlanır. 

Arşivler: 

Genel olarak klasik arşivler ve modern arşivler olarak ikiye ayrılır. Klasik arşivler Osmanlı Arşivi gibi eski yazıyla yazılmış belgelerle ilgili arşivlerdir. Modern arşivler iş dünyası, hastaneler, televizyonlar vs. gibi kurumların ürettikleri her türlü belge ve bilginin tutulduğu yerlerdir.




1 5 1