Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-12-10T18:38:13+02:00

*Kiliseye ve din adamlarına duyulan güven azalmıştır
*Derebeylik rejimi sarsılmıştır
*Skolastik düşünce zayıflamaya başlamıştır
*Akdeniz limanları (Venedik ve Ceneviz, Marsilya gibi) ve Akdeniz ticareti önem kazanmıştır
*Venedik ve Ceneviz gibi İtalyan şehir devletleri Akdeniz ticaretini ele geçirerek, zenginleşmişlerdir
*İslam dünyasındaki (doğudaki) teknik buluşlar (kağıt, matbaa, pusula, barut, dokuma, cam, deri işleme vb) Avrupa’ya taşınmış, Avrupa’da kültür hayatı canlanmıştır

*Bazı Müslüman alimlerin eserleri (İbn-i Sina, Farabi) ve antikide eserleri Avrupa’ya taşınmıştır
*Anadolu, Suriye, Filistin, İstanbul gibi bölgeler harap olmuştur
*Türklerin İslam dünyası içinde değeri artmıştır
*Türkler ileri harekatı kesintiye uğramıştır
*Köylüler bazı haklar elde etmiştir
*Avrupalılar İslam medeniyetini yakından tanımışlar, önyargıları yıkılmıştır

Haçlı Seferleri’nden etkilenen devletler : Anadolu Selçuklu Devleti, Büyük Selçuklu Devleti, Eyyubiler, Zengiler, Danişmentliler, Memlukler, Fatımiler, Bizans

1 5 1
2012-12-10T18:40:56+02:00

haçlı seferleri 4ükaradan 4ü denizden 

1 1 1