Cevaplar

2012-10-01T17:30:34+03:00

Mikrobiyoloji

Mikrobiyoloji, tıp ve tıp ile ilgili tüm meslek grupları için temel bir bilim dalıdır. Mikroorganizmalarla oluşan hastalıklar, dünyada ve ülkemizde halen önemini korumaktadır. İnfeksiyon hastalıklarının önlenmesi ve tedavisinde, ekip olarak, tüm sağlık personeline önemli görevler düşmektedir. Bu görevleri yerine getirmede, daha bilinçli ve başarılı olmak için, mikrobiyolojik bilgilerin en iyi şekilde öğrenilip, uygulanması gereklidir.
Mikrobiyoloji sözcüğü mikros, bios ve logos kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Yunanca'da mikros küçük, bios yaşam, logos bilim anlamına gelmektedir. Mikrobiyoloji, birçoğu ancak mikroskopta görülebilen küçük canlıları inceleyen bir bilim dalıdır. Mikroorganizmalar deri, boğaz, burun, barsak gibi vücudumuzun çeşitli bölgelerinde yer alabildiği gibi, teneffüs ettiğimiz hava, çevremizdeki eşyalar toprak ve su gibi dış ortamlarda da bulunabilirler. Mikrobiyoloji, mikroorganizmaların özelliklerini, yüksek canlılarla ve birbirleriyle ilişkilerini inceleyen bir bilim dalıdır.
Mikrobiyoloji geniş kapsamlı bir bilim dalı olup, birçok dallara ayrılır. Bunların başlıcaları tıbbi mikrobiyoloji, toprak, tarım, su mikrobiyolojisi, endüstriyel mikrobiyoloji ve uzay mikrobiyolojisidir.
Tıbbi mikrobiyoloji bir çok alt bilim dallarını kapsamaktadır. Başlıcaları, genel mikrobiyoloji, bakteriyoloji, immunoloji, viroloji, parazitoloji ve mikoloji olup, her biri ayrı bilim dallarını oluşturmakt

Kaynak: http://www.msxlabs.org/forum/biyoloji/9547-mikrobiyoloji.html#ixzz283ds9OqS

0