1-elektron alışverişi ile oluşan bileşiklere.......................bağlı bileşikler denir.

2-moleküller arası çekim kuvvetleri maddenin............halinde diğerlerine göre daha sağlamdır

3-elementler....................ile gösterilir.

4-........................dünyanın 4 tür elementten oluştuğunu düşünür.

5-fiziksel ve kimyasal değişimlerde...................korunur.

6-pozitif yüklü iyonlarda............sayısı.............sayısından fazladır.

7-proton sayısı elektrom sayısına eşit olmayan taneciklere...............denir

1

Cevaplar

2012-12-10T18:53:26+02:00

1-kovalent bağlı bileşikler

2-katı

3-sembollerle

4-aristo

5-kütle

6-katyon anyon

7-nötr

1 5 1