Cevaplar

2012-12-10T19:05:24+02:00

NOMİNATİV-AKKUSATİV-DATİV-GENETİV
NOMİNATİV: Türkçe de yalın hal olarak
belirtebileceğimiz yapıdır.WER(kim) veya WAS(ne) soru
zamirlerinin yardımıyla bulunur. Nominativ yalın hal:derdie-das çogulda da die dir
Der Schüler ist im Untericht eingeschlafen.
ÖĞRENCİ DERSTE UYUYAKALDI
KİM?(SCHÜLER in yalın hali der dir, ve cümlede der
olarak kullanılmıştır)
Das Auto muss in die Werkstatt.
Araba tamirhane
( Was muss in die werkstatt?) cevap,:Das auto ( kim
tamirhaneye gitmek zorunda)

Nominativ yalın hal:der-die-das çogulda da die dir.
AKKUASATİV:(Belirtme durumu)İsmin i hali olarakta
adlandırılır.( Nominativ:Der-die-das-die
Akuusativ :den-die-das-die
Sadece der-den olur.)
ancak bilinmelidir ki Türkçe olarak i haline dönüştürülen
bir kelime aslen e hali olarak almancada kullanılıyor
olabilir .
Not: türkçede dativle kullanılan çevrilen ancak almanca
da akkuativ olarak kullanılan bazı fiiller
şunlardır:anrufen-brauchen-benötigen-erreichen-fragenhaben-heiraten-verursachen-begleiten.
Ich brauche den Bleistieft.(kurşun kaleme ihtiyacım var)
Akk
Der student begleitet die alte Dame (öğrenci yaşlı kadına eşlik ediyor ) akk
Wen kimi , Was kim (wohin)sorularına cevap
aranmalıdırm .
Der Schüler schreibt den Satz,(ögrenci cümleyi yazıyor.
Wohin gehst du? Du gehst in den garten
Der Mann liest die Zeitung(Adam gazeteyi okuyor)
NOT (istisna):Son harfleri schaft-heit-keit-ung-in-lei-rei
olan isimlerden artikelleri der olanlar ismin i haline
çevrilirkender- den olur ve kelime çogul haliyle
kullanılır.yani coğulda sonlarına en-n alan ismin i
halindede daima çoğul yazılışlarıyla kullanılır
Der student(ögrenci) –den studenten(örgenciye)
Er tut es für dich.für wen oder was tut er es? Cevap dich
akk
Nominativ:Der-die-das-die
Akuusativ :den-die-das-die
Sadece der-den olur.
DATİV(yönelme)Türkçeye çevrildiğinde ismin e hali
olarak ifade edilir.WEM
(kime).(woher(nereye),wo(nerede) ) Soruları sorularak
bulunur. Nom Dativ
Der----dem
Die----der
Das----dem
Die----den+n
İch gebe meinem Bruder ein neues Fahrrad
dativ
( Ben kardeşime yeni bir bisiklet veriyorum)Wem gebe ich ein neues Fahrrad ? =meinem Bruder
Woher kommst du? İch komme aus dem Garten
İch helfe dem Mann.Wem helfe ich? Cevap:dem Mann
Ben Adama yardım ediyorum.
Er zeigt der Frau den Weg .(Wem zeigt er den Weg?)
Cevap der Frau(Kadına)
Türkçede akkuativ anlamında kullanılmasına ragmen
almancada dativ alan bazı fiil vardır bu filer
Almancancadan Türrkçeye yapılan çevirilerde sıkıntı
oluşturabilmektedir bu fiilere dikkat ediniz.
---grautilieren
---folgen
Lehler gratuliert mir(öğretmen beni tebrik ediyor)
Dativ ama türkçede i halinde
Nom Dativ
Der----dem
Die----der
Das----dem
Die----den+n
GENETİV:(Tamlayan durumu) in hali olarakta Türkçeye
çevrilebilir. Wessen (kimin) sorusu sorularak cümle içinde
belirlenebilmektedir. Nom genetiv
Der---des+(e)s
Die----der
Das----des+(e)s
Die----der
Der Motor des autos.Arabanın motoru
Die Brille des Mannes.Adamın gözlügü
NOT: Eğer isim tek heceli ise es ,çok heceli
İse s takısı gelirNOT:Aşağıda verilen kurallar çerçevesinde isimler genetiv
halinde sonlarına s almazlar s takısı yerine (e)n, (e)ns ,
alırlar.
1:Artikeli der olan e ile bitenler sonlarına n alır.(akk ve
dativ de de)der kranke =des kranken
2:Bir eylemden yada zarftan tüketilen ve artikeli das olan
isimler des gesagten
3:and-ant-ent-ist ile biten isimlerde elafant =elafanten
4:Yunancadan geçen meslek ifade eden isimlerde biologe
=biologen
5:Bazı isimlerdede mensch,bauer,nachbar,herr
6:istisnalar buchstabe =buchstabens, gedanke
=gedankens(ilk 5 maddenin dışında oluşur.)
Akk Dativ Genetiv
der den dem Des (e)s
die die der der
das das dem Des+ (e)s
Die çogul die Denn+n Der
Çoğulda hepsi die dir ancak dativ die nin çogulu denn+n
dir.

0
2012-12-10T19:16:29+02:00

NOMİNATİV-AKKUSATİV-DATİV-GENETİV
NOMİNATİV: Türkçe de yalın hal olarak
belirtebileceğimiz yapıdır.WER(kim) veya WAS(ne) soru
zamirlerinin yardımıyla bulunur. Nominativ yalın hal:derdie-das çogulda da die dir
Der Schüler ist im Untericht eingeschlafen.
ÖĞRENCİ DERSTE UYUYAKALDI
KİM?(SCHÜLER in yalın hali der dir, ve cümlede der
olarak kullanılmıştır)
Das Auto muss in die Werkstatt.
Araba tamirhane
( Was muss in die werkstatt?) cevap,:Das auto ( kim
tamirhaneye gitmek zorunda)

Nominativ yalın hal:der-die-das çogulda da die dir.
AKKUASATİV:(Belirtme durumu)İsmin i hali olarakta
adlandırılır.( Nominativ:Der-die-das-die
Akuusat

0