Cevaplar

2012-12-10T19:42:45+02:00

Yaşamı üstüne kesin bilgi yoktur. Nereli olduğu üstüne değişik görüşler öne sürülmüştür. Bazıları Osmaniye ili Düziçi ilçesinin Farsak köyünde doğduğunu söylerler. Batı Anadolu'da yaşayan Karakeçili aşireti onu kendinden sayar. Mersin'in Silifke, Mut, Gülnar ilçelerinin köylerinde, o yöreden olduğu ileri sürülür.

Kaynaklardan ve şiirlerinden edinilen bilgilerden çıkarılan, onun Çukurova'da doğup, yörenin Türkmen aşiretleri arasında yaşadığıdır.

1 5 1
2012-12-10T19:42:59+02:00
(1606-1689) 

Halk şiirimizin en ünlü, en kuvvetli saz şairi, Adana'nın Bahçe ilçesinin Farsak köyünde doğduğu; Toroslarla Gavurdağı bölgelerindeki Türkmenler arasında yetiştiği anlaşılmaktadır.Ankara,Kayseri,Konya,Karaman
Adana,Diyarbakır,Mardin,Halep şehirlerini görmüş; Mısır,Suriye,Trablus,Rumeli bölgelerinde dolaşmış; uzun yılları gurbet ellerde geçmiştir.Mezarının Mut ilçesinin Çukur köyünde bulunduğu sanılmaktadır.Karcaoğlan; içinde yaşadığı çevrenin ve insanların coşkun, gerçekçi şairidir.Türkçe'sindeki arılık ve durulukla, gönülden duyuş ve deyişle çağdaş bir ozandan daha yeni gibidir.Elinde sazı, dilinde sözüyle köy-köy, diyar-diyar dolaşarak yalnızca insan sevgisini, yeryüzü güzelliklerini dile getirir.Türk saz şiirinin en ünlü şair Karacaoğlan'dır.Eski Türk geleneklerine, halk zevkine köylerimizle aşiretlerin yaşantılarına en uygun şiirleri yazdı.Kendinden önceki Katibi,Kuloğlu,Öksüz Dede,Kayıkçı Kul Mustafa gibi saz şairlerinin etkisinde yetiştikten sonra, kişiliğini bulmuştur.Şiirlerinde coşkun bir lirizm, doğal bir içtenlik vardır.Gerçek aşk serüvenlerini, gönlünü kaptırdığı güzellerin verdiği üzüntülerle sevinçlerini sade bir konuşma diliyle, halk söyleşileriyle dile getirir. Tasavvufla, tekke şiiriyle hiçbir bağlantısı yoktur.Aruza iltifat etmemiş; koşma,semai ara sıra da destan tarzında yazdığı şiirlerinde hece ölçüsünü kullanmıştır.Çağdaşlarında başlayan etkisi, zamanımıza değin, devam edegelmiştir.Bugün elimizde beş yüzden fazla şiiri vardır.
0