Derda ve ihsan aralarýnda
bir oyun oynuyorlar.
Sepette 86 tane ceviz
vardýr. Sýrayla 1, 2 yada 3
tane ceviz alýnýyor. ortada
kalan son ceviz yada
cevizleri alan oyunu kaybediyor. Oyunu Derda
baþlýyor, ikiside iyi oyuncu olduðuna göre,
oyunun galibi hakkýnda ne söylenebilir?
AA
A) Derda kazanýr.
B) Ýhsan kazanýr.
C) Berabere biter.
D) Ýkiside kazanabilir.

1

Cevaplar

2012-12-10T19:48:34+02:00

ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

olabilir

0