Cevaplar

2012-12-10T19:51:20+02:00

arezmi ( 780 – 850 ):Matematikçidir, cebirle ilgili çalışmaları ünlüdür.

 

İbn-i Türk ( 9. YY ): Cebirle ilgilenmiştir.

 

Farabi ( 870 – 950 ) : Farab şehrinde doğmuştur. Aristo’nun düşüncelerinin İslam dünyasına yayılmasını sağlamıştır.Muallim-i Sani ( ikinci öğretmen ) denilir.Avrupa’da Alfarabyus olarak tanınır.

İlimlerin sınıflandırılmasını ilk defa yapan İhsaü’l İlim ( ilimlerin tasnifi ), Devlet başkanlarının vasıflarını El- Medinetü’l Fazıla  (Erdemli Kent) adlı eserde yazmıştır. Musiki ile ilgili Kitabü’l Musiki

 

El Biruni ( 973 – 1051 ) : Harezm’de doğmuştur.Serbest düşünceyi savunmuştur. Enlem-boylamı tespit etmiş, dünyanın güneş etrafındaki dönüşünün bir yılda gerçekleştiğini söylemiştir.

 

İbn-i Sina ( 980 – 1037 ) : Avrupa’da Avicenna olarak tanınır.Farabi’nin etkisinde kalmıştır.El Kanun Fi’t – Tıp Avrupa’da ders kitabı olarak okutulmuştur.

 

Gazali ( 1058 – 1111 ) : Büyük Selçuklu döneminde yetişmiştir.Nizamiye medreselerinde çalışmıştır.İhyaü’l – Ulumiddin ( Din ilimlerinin yeniden yapılanması ) en ünlü eserlerinden biridir.

 

Ömer Hayam ( … 1123 ) : Sultan Melikşah zamanında çalışmalar yaptı.Takvim-i Melikşah veya Takvim-i Celali denilen bir takvim düzenledi.

 

1 3 1
2012-12-10T19:51:21+02:00

http://www.frmtr.com/tarih-ve-inkilap-tarihi/721846-anadolu-selcuklu-devletinde-dusunce-dil-ve-edebiyat-tarih.html

1 1 1