Cevaplar

2012-12-10T19:52:42+02:00


Cümle
Bir duygu, düşünce veya isteği kısaca bir yargıyı bildiren sözcük dizisine cümle denir.
-Çalıştım.
-Ders çalıştım.
-Sabaha kadar durmadan ders çalıştım. Uyarı
Cümle yargı bildiren anlatım bütünlüğüdür. Buna göre yargı bildirmeyen biz söz öbeği, cümle değildir. Sözgelimi, Akıllı adam, bir sıfat tamlaması olup, cümle değeri taşımaz. Oysa Adam akıllıydı. Dendiğinde bu bir yargı, bildirir ve cümle adını alır.

Cümlenin Öğeleri

Temel Öğeler
Yüklem
Cümlede iş, oluş, hareket, kısaca yargı bildiren sözcük veya söz grubudur. Bu tanıma dayalı olarak yüklemin iki şekilde karşımıza çıkabileceğine dikkat edelim.
Eylem Tabanı + Haber Kipi + Kişi Eki = Yüklem Eylem Tabanı + Dilek Kipi + Kişi Eki = Yüklem Ad ve Ad Soylu Sözcük + Ekeylem = Yüklem Örnek
Gurbetten gelmişim, yorgunum hancı.
Şuraya bir yatak ser, yavaş yavaş UYARI: Ad ve ad soylu sözcükler ekeylemle çekimlenmeden de yüklem görevinde bulunabilir. Örnek : İçimde tuhaf bir hüzün vardı. (var + idi)
İçimde tuhaf bir hüzün var. (var).
Yüklemin Özellikleri
- Yüklem, tek sözcükten oluşabileceği gibi söz öbeklerinden de (Ad ve sıfat tamlamaları, deyimler, ikilemeler, bileşik eylemler) oluşabilir.
 
0
2012-12-10T19:53:52+02:00

1)       Baba, işe gitmek istemiyordu.

2)       Sağlığına dikkat etmiyorsun.

3)       Adam evini satmayı düşünmüyormuş.

4)       Planlı çalışmalısın ki başarılı olabilesin.

5)       Akla karayı seçtim ilk soruyu çözerken.

6)       Babam bu şehrin en iyi diş doktoruymuş.

7)       Artık ne sizi, ne de onu arayacağım.1)Özne- Belirtisiz Nesne- Yüklem

2) Gizli Özne/sen – Dolaylı tümleç- Yüklem

3) Özne- Belirtili nesne- yüklem

4) Gizli Özne/sen – Belirteç tümleci- Yüklem

5) Gizli Özne/ben- yüklem- Belirteç tümleci

6) Özne- Yüklem

7) GizliÖzne– Belirteç tüm.-B.li nesne- B.li nes.- Ortak Yük


1 5 1