Cevaplar

2012-12-10T19:58:23+02:00

Çift kamışlı soluklu bir çalgıdır.
Notası, ikinci çizgi sol açkısı ile yazılır.
Diyapazona göre duyuluşu, aynıdır.
Orkestra ve Armoni Muzikalarında, iki partisi bulunur.
Solo ve eşlik görevi verilir.
Ses rengi, dokunaklı ve çobanlamadır.

2 2 2
2012-12-10T19:58:30+02:00
Obua nedir ?

obua, abanoz, gül, şimşir, sedir ağacı gibi sert ve dayanıklı ağaçlardan yapılır. günümüzde sert plastik bir madde olan ebonitten yapılan obualar da vardır. obuanın yukarıdan aşağıya doğru gittikçe genişleyen konik bir yapısı vardır üst gövde, alt gövde ve kalak olam üzere üç parçanın birleşmesi ile oluşur. en üstte ince ve üçük bir metal boru bulunur. bunun üzerine çift kamışlı ağızlık takılır. bu ağızlık, titizlikle seçilen ve yine titizlikle hazırlanıpyontulan çok ince iki kamış parçasından oluşur. kamışlar birbirine balmumlu iplikle bağlanarak birleştirilir.sesler bu kamışa üflenerek elde edilir. çalıcınınnefesi ile titreşime geçirdiği kamış, boru içindeki havayı titreştirerek seselde edilmesini sağlar. çalıcının sol eli yukarıda, sağ eli ise aşağıda yere doğru az eğimli olarak tutulur.

1 1 1