Cevaplar

2012-12-10T20:18:06+02:00

Türkiyeden Almanyaya dış ist. eskş. hasat için adanaya iş için new yorka vb

 

1 5 1
2012-12-10T20:18:22+02:00

dış göç ülkeden başka ülkeye göç iç göç üllkenin sınırları içinden başka bir yere gitmek geçiçi göç  iş için gidip geri dönen.

0
2012-12-10T20:18:22+02:00

 İnsanların siyasi, sosyalekonomik ve doğal nedenlerle geçici veya sürekli olarak yer değiştirmesine göç adı verilir. Daha detaylı bir tanımla göç, dini, iktisadi, siyasi, sosyal ve diğer sebeplerden dolayı insan topluluklarının hayatlarınıntamamını veya bir bölümünü geçirmek üzere bir iskân ünitesinden, bir başkasına yerleşmek suretiyle yaptıkları coğrafi yer değiştirme hareketidir. Kişisel nedenlerle yer değiştirmeyeve bu esnada nakledilen eşyaların hepsine de göç denmektedir. Ayrıca kuşların, balıkların ve bazı hayvan türlerinin, belli mevsimlerde dünyanın çeşitli yerlerine gitmeleri de göç adıyla anılır.

0