Cevaplar

2012-12-10T20:22:42+02:00

http://testcoz.dersizlesene.com/Ilkogretim/6-Sinif/Matematik-Testleri/Kumeler-Testi-3-990.html   tavsye edrim çok gzl

1 5 1
2012-12-10T20:25:40+02:00            SORU:   A = { X : ( X + 3 )0 ≠ 1,  X ∈ R } kümesinin kaç elemanı vardır. 
ÇÖZÜM : a ≠ 0 olmak üzere a0  = 1 dir . Buna göre ;
                                                       ( X + 3 ) = 0 için  ( X + 3 )0 ≠ 1 dir.
                                                        X + 3 = 0 Þ X = - 3
                                                       A = { - 3 } ve  s( A ) =1 dir.
            SORU :      A=[ a , b , c , d }  kümesinin;
                                    a)   Kaç tane alt kümesi vardır?
                                    b)   Kaç tane öz alt kümesi vardır?
ÇÖZÜM :  a)    24 = 16 tane alt kümesi vardır 
                  b)    24 –1 = 15 tane öz alt kümesi vardır.
             SORU : Bir A  kümesinin alt küme sayısı ile  öz alt küm sayısının toplamı  15 ise , A kümesinin kaç elemanı vardır ?

ÇÖZÜM :    s( A ) = n   
                     2n + 2n  - 1 = 15 Þ 2 . 2n  = 16
                     Þ 2n  = 8 = 23  Þ n = 3’ tür.
           SORU :Matamatik,Fizik ve Kimya derslerinin en az birinden geçen öğrencilerin oluşturduğu 39 kişilik bir sınıfta 2 öğrenci  üç derstende geçmiştir . Matamatik’ den geçen 20 , kimyadan geçen 16,Fizikten geçen 15 olduğuna göre,yalnız iki dersten geçen  öğrencilerin sayısı kaçtır?
ÇÖZÜM   :                                         X = 20 – a – b -  2  = 18 – a -  b
           M                                             Y = 15 – a – c – 2  = 13 – a – c 
                 X        a               F             Z = 16 – b – c – 2   = 14 – b – c 
                         2         Y                     Sınıf mevcudu
                  b             c                         39 = X + Y + Z + a + b + c + 2
                         Z            K                 Þ 18 – a – b  + 13 – a  –c +14 –b – c + a + b + c + 2
                                                            Þ a + b + c = 18
            SORU : 36 kişilik bir grupta ,15 kişi ingilizce 16 kişi Almanca , 17 kişi Fransızca bilmektedir. Yalnız bu dillerden ikisini bilenlerin yoplam sayısı bu üç dilden hiçbirini bilmeyen  ve bu üç dili bilenlerin sayısı aynıdır . Grupta bu üç dili bilen kaç kişi vardır?
ÇÖZÜM :    İ                        A                      X = m + n + k 
                                    I                                s( İ U A U F ) = s( İ ) + s( A ) + s( F ) – s( İ ∩ A )
                          M       X                              -s( İ ∩ F ) – s( A ∩ F ) + s( İ ∩ A ∩ F )
                                         k                            Þ 36 – x = 15 + 16 + 17 –  ( n + x ) – ( m + x )
                                            F                        - ( k + x ) + x
                   X                                                 36 – x  = 48 – ( m + n + k ) – 3x + x 
                 36 – x = 48 – x – 3x + x Þ 2x  = 12                  
                 Þ x = 6
SORU : bir sınıfta Matamatik dersinden başarılı olanlar %70, bu dersten 3’ün üstünden not alanlar , başarılı olanların %40’dır. Aynı sınıfta Türkçe dersinden başarılı olanlar %80’dir. Bu sınıfta Türkçe dersinden başarılı olanlardan Matamatik dersinde notu 3’ün üstünde olanlar en az yüzde kaçtır ?
ÇÖZÜM :                                                             Sınıf 100  kişi olsun .
           M                           T                                 s( M U T ) = s( M ) + s( T ) – s( M ∩ T )
                                                                            100 = 70 + 80 – s( M ∩ T ) Þ s( M ∩ T ) = 50
                X        Y        Z                                     x = 70 – y = 70 – 50 = 20
                                                                            70       40      =28        28 – 20 = 8’dir
                                                                                     100
            SORU : futbol,basketbol,voleybol oynayanlardan en az birini oynayanların bulunduğu toplulukta futbol oynayan basket oynamıyor ,basketbol oynayan voleybol oynamıyor. Futbol oynamayan 19 kişi ,voleybol oynamayan 9 kişi ise Basketbol oynayan kaç kişi vardır?
ÇÖZÜM  :                                                                 Futbol oynamayan z + t  = 13
    F                                 V                           B          Yalnız bir oyun oynayanlar   x + z + t = 17
        X          Y        Z                     t                          x + z + t  = x + 3 = 17 Þ x = 4
                                                                                  x + t = 9 Þ 4 + t = 9 Þ  t = 5
                                                                                  Basket oynayan  = 5  kişidir  


            SORU :  bir yolcu otobüsündeki 54 kişiden 38 tanesi gözlüksüz ve 23 tanesi şapkalıdır. Sapkasız 6 kişi  gözlüklü olduğuna göre , hem şapka hem gözlüğünikisine birden sahip olmayan kaç kişi vardır ?
ÇÖZÜM :                                           Otobüsteki yolcu sayısı 
   Ş                                   G                 X + y + z + t = 54
      X             Y        Z                        Gözlüksüz        x + t = 38
                                                            Şapkalı             x + y = 20
                                     t                      Şapkasız 6 kişi gözlüklü olduğundan  z = 6 dır.
Gözlüklü    54 – ( x + t ) = 54 – 38 = 16 
Y + z = 16  Þ y = 16 - z  = 16 – 6 = 10 Þ ikisine birden sahip olmayan  = 54 – 10 = 44 tür.


            SORU : A  ve B  kümeleri için s( B A ) = 5 , s( A ) = 2  s( B )  ve s( A U B ) = 23 ise    A I B  kümesinin en çok bir elemanlı  kaç kümesi vardır ?
ÇÖZÜM :                                                   s( A B ) = x , s( A I B ) = Y , s( B A ) = Z olsun.
          A                              B                      Z = 5 ve s( A U B ) = X + Y + 5 = 23 
             X         Y         Z                             Þ X + Y = 18
                                                                   s( A ) = 2 . s( B ) Þ X + Y = 2 ( Y + 5 ) 
                                                                   18 = 2 .(Y +5 ) Þ Y =  4 
 A I B en çok bir elemanlı alt kümelerinin sayısı ;                        
  4             4 
  0      +     1       = 1 + 4 = 5 ’ tir.                   
       
            SORU: A = { ( X , Y ) : 3x + 2y  = 15 , X , Y ∈ N } kümesinin öz alt küme syısı kaçtır ?
ÇÖZÜM :  3x + 2Y = 15 Þ x = 5 – 2Y
                                                           3
                 Y = O Þ x = 5                               Buna göre A kümesi
                 Y = 3 Þ x = 3                                 A ={ ( 5 , 0 ) , ( 3 , 3 ) , ( 1 , 6 ) }  dır.
                 Y = 6 Þ x = 1’dir.     s( A ) = 3 ve A’nın özalt küme sayısı
    23 – 1 = 7’dir.    
SORU: A= { x:    X2 - 6x + 9 > 2 , X ∈ Z }
             B={ x :  ½x – 1 ½ = 5 ,  X ∈ R } kümeleri  veriliyor.    A’ U B kümesinin 2 elemanlı alt kümelerinin sayıları kaçtır?
ÇÖZÜM  :                        X2 – 6 X + 9 =       ( X – 3 )2    =½X – 3 ½ > 2
                             A' kümesinin elemanları ½ X – 3 ½ <  2  koşulunu sağlayan  tam sayılardır.
                              - 2 < X – 3 < 2                                                        X = 6 V x  =  - 4
            1 <  X  <  5 Þ A' = { 1 , 2 , 3 , 4 , 5 }                      A' U B = { - 4 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 }
            ½ x – 1 ½ = 5 Þ x – 1 = 5V x – 1 =  - 5                   s( A' U B ) = 7
 A’ U B kümesinin 2 elemanlı alt kümelerinin  sayısı     7      =  7 . 6  =  21 ’ dir.

    uzun ama da napiim 
17 3 17