Cevaplar

2012-12-10T20:33:48+02:00

MÖ. 1500′lerde Filistin ve Lübnan dolaylarında yaşayan İbraniler Sami ırkındandırlar.
* Hz. MUSA zamanında birlik haline geldiler, devlet haline gelmeleri Hz. DAVUD zamanında oldu. En güçlü dönemler Hz. SÜLEYMAN zamanıdır.
* Hz. Süleymandan sonra İbrani Devleti İsrail ve Yahudi devleti olmak üzere ikiye ayrılmıştır. İsrail devletine Asurlular, Yahudi(Yuda) devletine ise Babilliler son vermişlerdir.
* Dinleri Tek tanrılıdır. (Yahudilik=Musevilik). İlk çağın tek tanrılı dine inanan ilk kavmidir.Kutsal kitapları TEVRAT ‘dır.

NOT: İbraniler Museviliği Milli bir din olarak kabul ettiklerinden bu din diğer kavimler arasındafazla yayılmamıştır.
NOT: Dinlerinin etrafında milli bir birlik oluşturduk larından dünyanın dört bir yanına dağılmış olmalarına rağmen birbirleriyle dayanışma içinde olmuşlardır.
* II. Dünya Savaşı sonunda İngiltere ve Amerika’nın yardımıyla bugünkü Filistin’de İsrail devletini kurmuşlardır.
* En önemli eserleri Kudüs’teki MESCİD-İ AKSA (Süleyman Mabedi)’ dir.

0
2012-12-10T23:05:18+02:00

yukarı mezepotamyada yaşayan sami ırkında gelmişlerdir.

hz. Davut zamanında devlet kurmuşlardır.

kudüsü başkent yapmışlardır.

en güçlü dönemlerini hz. süleyman zamanında yaşamışlardır.

onun ölümünden sonra israil ve yuda olmak üzere 2 ye ayrılmışlardır.

ibraniler birçok ilk çağ uygarlığından farklı olarak tek tanrı inancına inanmışlardır

musevilik inancını  sadece kendilerine ait bir din olarak görmüşleridir o yüzden dinleri pek yayılamamıştır.bu durum ibranilerin uzun yıllar sürgün hayatında yaşamaları nedeniyle bile benliklerini korumasına yardım etmiştir.İbrani devletinin en ünlü eseri mescid-i aksadır

 

0