Cevaplar

2012-12-10T20:36:07+02:00

DOĞA VE İNSAN (SAYFA-9)

**ÇME VE DEĞERLENDİRME

1. …Atmosfer…, ..litosfer.., …..hidrosfer…. ve ….biyosfer.. doğayı oluşturan dört temel ortamı meydana getirir.

2. Yeraltı zenginlikleri, dört temel ortamdan biri olan …..litosferde…. yer alır.

3. İnsanın karalar üzerindeki yaşayış ve dağılışını etkileyen en önemli faktörlerden biri de …doğal çevre…dir.

4. …Sıcaklık……, ……yağış……, ……rüzgar….. gibi olaylar atmosferde oluşur.

5. Yeryüzü şekillerini inceleyen bilim dalı …. jeomorfoloji…dir.

6. Coğrafyanın dallarından biri olan …….hidrografya… su küreyi inceler.

7. Coğrafyanın dallarından biri olan biyocoğrafya ….. canlılar…. küresini inceler.

8. Klimatoloji …..iklim ….bilimi demektir.

9. Coğrafyanın dallarından biri olan …klimatoloji…. meteoroloji verilerinden faydalanır.

10. Biyocoğrafya ……..botanik… ve …..zooloji… bilimlerinden yararlanan coğrafyanın bir dalıdır.

 

cevapları geliyor bunlarm9ı

1 5 1