Cevaplar

2012-12-10T20:43:44+02:00

Kamuoyunda sağlıklı bir vergi bilincinin oluşturulması ve toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi için 1990 yılından itibaren her yıl Mart ayının son haftası “Vergi Haftası” olarak çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.

0
2012-12-10T20:44:23+02:00

Vergiler dolaylı vergi ve dolaysız vergi olarak ikiye ayrılır.
DOLAYLI VERGİ;
Vatandaşın devletten aldığı bir hizmet ya da taşınabilir veya taşınamaz mallardan alınan vergilerdir.Örnek fırından aldığımız ekmek için devlete ödenen vergidir.Bu vergiyi KDV vb vergi olarak sayabiliriz.
DOLAYSIZ VERGİ;
Kamu ve özel sektörde ücretli çalışan tüm personelin maaşından kesilen vergiye ve ticaret işiyle uğraşanların kazançlarından alınan vergilerdir

Çağımızda uygulanan vergileri ve bunların konulmasına neden olan olayın durumuna göre üç grupta toplayabiliriz
1-Gelir Üzerinden Alınan Vergiler
a- Gelir Vergisi
b- Kurumlar Vergisi
2-Harcamalar Üzerinden Alınan Vergiler
a- Katma Değer Vergisi (KDV)
b- Muamele ve Satış Vergileri
c-Kısmi İstihlak Vergileri
d-Harcamalara Dayalı Gelir Vergisi
e- Gümrük Vergileri
f- Özel Tüketim Vergileri(ÖTV)
g-Özel İletişim Vergisi(ÖİV)
3- Servetle ya da servet transferi Üzerinden vergiler
a- Genel Servet Vergisi
b- Emlak ve Kısmi Servet Vergileri
c- Sermaye Vergisi
d- Veraset ve Diğer Şekillerdeki Servet Transferi Vergileri

1 5 1