Cevaplar

2012-12-10T20:56:38+02:00

XI-XIII. yüzyıllarda Orta-Doğu'da Büyük Selçuklu ve Bizans İmparatorlukları ile Abbasi ve Fatımi Halifelikleri, Büveyhoğulları, Türkiye Selçuklu, Eyyubi ve nihayet Memlüklü Devletleri bulunmakta idi .Bu büyük devletlerden başka İran, Kuzey-Irak, Doğu ve Güney Doğu-Anadolu ve Kuzey-Suriye'de irili ufaklı Müslüman ve Müslüman olmayan birçok küçük emirlikler de vardı. Bu emirlikler , yukarıda adları geçen büyük devletlerin vasalı durumunda bulunuyorlardı. Fakat, özellikle Selçukluların, daha sonra da Osmanlıların Orta-Doğu Ülkelerine hakim olmalarından sonra bu siyasi kuruluşlar , onların yüksek hakimiyetleri altına girdiler .

1 5 1
2012-12-10T20:56:49+02:00

Anadolu Selçuklularının dağılmasından sonra Selçukluların hakim oldukları Topraklar üzerinde çeşitli adlar altında çok sayıda beylikler kuruldu. Bu beyliklerden Karamanoğulları Selçukluların sahip oldukları topraklar üzerinde değil başka bir devletin Kilikya Ermeni prensliğinin toprakları üzerinde kurulmuş tek beyliktir. Karamanoğulları beyliğinin Ermeni prensliği içindeki toprakları Kilikya Ermeni prensliği içindeki Rubenian hanedanının hakim olduğu topraklarla sınırlı kalmıştır. (Rubenianlar Sultan Selahattin'in Kilikya'ya girmesiyle prensliğin yönetimine gelmişler Selahattin'in Kilikya'dan ayrılmasıyla da iktidarı Hetumianlara kaptırmışlardır.

1 5 1