Cevaplar

2012-12-10T21:00:12+02:00

Coğrafi Konumu: Osmanlı Beyliği, Müslümanların topraklarıyla Hıristiyanların topraklarının kesiştiği Söğüt, Domaniç bölgesinde kurulmuştur Bu yüzden Uç Beyliği'dir, 

Osmanlı Beyliğinin Uç Beyliği olması, uzun süre Anadolu'dan tehdit almamasına ve Hıristiyanlar ile yaptığı savaşlarda Anadolu Müslümanları tarafından desteklenmesine neden oldu Bu yüzden Osmanlı Devleti'nin batılı devletler ile yaptığı her savaş cihat ya da gaza olarak görülmüştür 

Osmanlı Beyliği, Uç Beyliği olduğu için Asya'dan Anadolu'ya göç eden Türkmen boylarının tercih ettiği beylik olmuş, bu sayede çok küçük bir beylik olduğu zamanlarda bile nüfus sıkıntısı çekmemiştir, 

Siyasi Boşluğun Etkisi: Osmanlı Beyliği kurulduğu sırada, Anadolu'da ve Balkanlarda güçlü devlet yoktu Bizans imparatorluğu ve Anadolu Selçuklu Devleti'nin de zayıflamış olması, ilk zamanlarından itibaren Osmanlının işine yaramıştır 

Örgütlenmedeki Başarısı: Osmanlı Beyliği, ilk hükümdarlarından itibaren gerek Anadolu Selçuklu Devleti'nin, gerekse Bizans İmparatorluğu’nun örgütlenmelerinin etkisinde kalmıştır Divan örgütü, medrese düzenli ordu toprak sistemi gibi organizasyonlarını kısa sürede tamamlamış, kendine özgü sistemler de geliştirmiştir 

Avrupada feodalitenin, kralların yetkilerini kısıtladığı, doğuda ise Türk devletlerinin, hanedanın ortak malı olarak görüldüğü günlerde Osmanlı Beyliği'nde mutlak monarşik anlayış yerleşmişti I Murat'tan itibaren devlet hükümdarın malı olarak görülmüştür 

Mantıklı Siyasetlerin Etkisi: Osmanlı Beyliği kurulduğu sırada Anadolu beylikleri arasında, Anadolu Sel çuklu Devleti'nden kalan mirasın paylaşımı konusunda kısır savaşlar vardı Osmanlı Devleti'nin de bu mücadeleye girmesi pek sonuç vermeyeceğinden, Osmanlı yöneticileri yönlerini batıya döndürmüşlerdir 

Diğer Etkenler: Osmanlı Beyliği'nin Anadolu'nun en önemli kara ticaret yolu üzerinde kurulmuş olması Anadolu'da dini, ekonomik, sosyal ve siyasi etkileri olan, meslek teşkilatlarının (Lonca) yöneticisi durumundaki Ahilerin desteğinin alınması Kurucularının, Oğuzların değer verilen bir kolu olan Kayı boyundan gelmeleri Rumeli'ye geçebilmiş olması 
0