bakın aynı soruyu tekrar soruyorum istediğim cevabı tam olarak almak istiyorum.bu yüzden tekrar soruyorum.buyurun açıklama ve sorular aşağıda...

arkadaşlar lütfen din performans ödevime yardımcı olun:( size Hıristiyanlık ve bazı şeyler ile ilgili birkaç soru soracağım maddeler halinde yanıtları istiyorum.destan yazın demedim farkındaysanız maddeler halinde yanıtları yazın dedim...sorular aşağıda.(saçmalayan,boşa birşeyler yazan veya ödevime yardımcı olmayacak türden yorumlar yapanlar şikayet edilir.)

1.Sürekli din değiştirmek doğru bir davranış mıdır?

2.En fazla kaç kez din değiştirilebilir?

3.İnsan kaç yaşında olursa olsun,istediği dinden olabilir mi,dinini değiştirebilir mi?

4.Naıl Hrıstiyan olunur?

5.Bir Müslüman,Hrıstiyan olursa ne kazanır,ne kaybeder?

6.Şu an ki yaşınıza göre, Hrıstiyan olursanız,ne olur?

ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDİYORUM....LÜTFEN DESTAN YAZMAYIN,SALLAMASYON YAPMAYIN,CEVABI BİLMİYORSANIZ KARIŞMAYIN VE BOŞ BOŞ,GEREKSİZ YORUMLAR YAPMAYIN....^-^

감사합니다! >,<

1

Cevaplar

2012-12-10T21:05:07+02:00

1)

Diğer dinlerden veya dinsiz iken İslâm'a girme anlamında bir terim olan ihtida, sözlükte "doğru yolu bulmak; yol gös­termek" manalarına gelen hüdâ (hedy, hidâyet) kökünden türemiş olup "gerçe­ğe ulaşmak, doğru yolu bulmak" demek­tir.

Terim olarak inançsız iken veya başka bir dine mensupken İslâm dinini benim­semeyi ifade eder. İhtida eden kimseye mühtedî adı verilir.

Din değiştirme olayı Batı dillerinde "conversion" kelimesiyle karşılanır, din değiştiren kimseye de "convert" denir. İhtida sadece İslâm'a girişi ta­nımlarken "conversion" geniş bir alanı içi­ne alır. Mensubu bulunduğu dinin kendi­sine yüklediği sorumlulukları yerine ge­tirmeyen bir kimsenin dine yaklaşması, kendisini "inançsız" olarak niteleyen kişi­nin kendi toplumunun dinî kurallarını kabul edip dindar hale gelmesi veya bir dini reddederek başka bir dine inanması "conversion" ile karşılanır.

Din değiştirme farklı sonuçlar doğuran muhtelif şekil ve şartlarda gerçekleşebi­lir. Samimi bir duygu ile kendi toplumu­nun dinî değerlerini reddederek başka dinlerde tatmin arayan bir kimse bu tec­rübeyi yaşayabileceği gibi, farklı bir din mensubu ile evlenmek isteyen kişi de görünüşte dinini değiştirebilir ve zamanla yeni dinini samimiyetle benimseyebilir.

2)boş :D

3)

 


Hadis-i şerifte buyuruldu ki: 
(Mümin, müminin aynasıdır.) [Taberani]

İnsan kendi kusurlarını zor anlar. Güvendiği arkadaşına sorarak da, kusurunu öğrenir. Sadık olan dost, onu tehlikelerden, korkulardan muhafaza eden kimsedir. Böyle bir arkadaş bulmak çok zordur. Bunun içindir ki, İmam-ı Şafii hazretleri buyurdu ki:
Sadık dost ve halis kimya
Az bulunur, hiç arama!

Hazret-i Ömer de buyurdu ki:
Arkadaşım aybıma uyardı beni, 
Kardeşlik sünnetinin budur temeli!

Düşmanlarının kendisine karşı kullandıkları kelimeler de, insana ayıplarını tanıtmaya yarar. Çünkü düşman, insanın ayıplarını arayıp, yüzüne çarpar. İyi arkadaşlar ise, insanın ayıplarını pek görmezler. Birisi İbrahim Ethem hazretlerine aybını, kusurunu bildirmesi için yalvarınca, (Seni dost edindim. Her halin, hareketlerin, bana güzel görünüyor. Aybını başkalarına sor) dedi. 

Başkasında bir ayıp görünce, bunu kendinde aramak, kendinde bulursa, bundan kurtulmaya çalışmak da, kötü huyların ilaçlarındandır. (Mümin müminin aynasıdır) hadis-i şerifinin manası budur. Yani, başkasının ayıplarında, kendi ayıplarını görür. Hazret-i İsa’ya, güzel ahlakını kimden öğrendin, dediklerinde; (Birinden öğrenmedim. İnsanlara baktım. Hoşuma gitmeyen huylarından kaçınıp, beğendiklerimi ben de yaptım) buyurdu.

Hazret-i Lokman’a da (Edebi kimden öğrendin) dediklerinde,(Edepsizlerden) dedi. 
Eshab-ı kiramın velilerin hayat hikayelerini okumak da iyi huylu olmaya sebep olur.
0