Cevaplar

2012-12-10T21:04:38+02:00

ait Faik Abasıyanık'ın Anlatım Özellikleri

Modern Türk hikâyeciliğinin öncülerinden olan Sait Faik getirdiği yeniliklerle "kökü kendisinde olan" bir yazar olarak kabul edilir. Klasik öykü tekniğini yıkarak doğayı ve insanları basit samimihem iyi hem kötü taraflarıyla oldukları gibi fakat şiirsel ve usta bir dille anlattı. Bunu yaparken diğer çoğu Cumhuriyet sonrası sanatçısı gibi Batı'daki gelişmelere bağlı kalmadı hiçbir edebî anlayışın etkisinde hareket etmedi ve belli bir tarzın takipçisi olmadı.

1 3 1
En İyi Cevap!
2012-12-10T21:05:03+02:00

Klasik öykü tekniğini yıkarak doğayı ve insanları basit samimihem iyi hem kötü taraflarıyla oldukları gibi fakat şiirsel ve usta bir dille anlatır

1 5 1