Cevaplar

2012-12-10T21:16:29+02:00


2-peygamberimizin rumlara karşı düzenlediği sefer
3-peygamberimizin hicret ederken yatağına yatırdığı damadı
4-peygamberimizin peygamberliği dönemine verilen ad
5-kabeyi yıkmak için yola çıkan yemen kralı
6-medineye hicretin kararlaştırıldığı görüşmeler
7-mescidi nebevi yanında eğetim görenler
8-peygamberimizin ismi anılınca söylenir
9-mekkeli mürşiklerle yapılan anlaşma
10-peygamberimizin isminden sonra söylenen dua -kısaltma-
11-peygamberimizin peygamber olacağını anlayan rahip
12-kabeyi yıkmaya gelen orduyu yok eden aliahın kuşlardan ordusu
13-peygamberimizin kabrine verilen isim
14-mekkeden medineye hicret eden müslümanlar
15-peygamberimizin hicretteki yol arkadaşı
16-komutanın emrine itaatin önemini gösteren savaş
17-peygamberimizin taşlandığı şehir
18-hz. hasanın soyundan gelenlere verilen isim
19-peygamberimizi evinde ağırlayan sahabenin kabrinin bulunduğu ilimiz
20-büyük zatların isminden sonra söylenen dua -kısaltma-
21-peygamberimizin allahtan getirdiği şeylere iman eden kimse?
22-peygamberimizin gösterdiği harikulade olay
23-peygamberimizi gören ve ona inanan kim

 

1 5 1
2012-12-10T21:40:35+02:00

peygamberimizin dünyaya geldiği gece, bir yıldız doğdu. Bunu gören Yahudi alimleri, Muhammed aleyhisselamın doğduğunu anlamışlardı. Eshab-ı kiramdan Hassan bin Sabit anlatır:

"Ben sekiz yaşında idim. Bir sabah vakti Yahudinin biri; "Ey Yahudiler!" diye çığlık atarak koşuyordu. Yahudiler; "Ne var, bu bağırman nedendir?" diyerek yanına toplanınca, o; "Haberiniz olsun, Ahmed'in yıldızı bu gece doğdu! Ahmed bu gece dünyaya geldi..." diye cevap verdi.

Efendimizin doğduğu gece Kabe'deki putların hepsi yüzüstü yere yıkıldı. Urvet-übn-ü Zübeyr bildirdi: "Kureyş'den bir cemaatin bir putu vardı. Yılda bir defa onu tavaf ederler, develer kesip şarap içerlerdi. Yine öyle bir gün, putun yanına vardıklarında, onu yüzüstü yere yıkılmış buldular. Kaldırdılar, yine kapandı. Bu hal üç defa tekrarlandı. Bunun üzerine etrafına iyice destek verip diktikleri sırada, şöyle bir ses işitildi:
"Bir kimse doğdu, yeryüzünde her yer harekete geldi. Ne kadar put varsa hepsi yıkıldı. Kralların korkudan kalbleri titredi!"
Bu hadise tam Resulullahın doğduğu geceye rastlıyordu.
Medayin şehrindeki İran Kisrasının sarayının on dört kulesi, burcu yıkıldı. O gece gürültüyle ve dehşetle uyanan Kisra ve halkı; yine kendilerinden bazı ileri gelenlerin gördükleri korkunç rüyaları tabir ettirdiklerinde, bunun büyük bir şeye alamet olduğunu anlamışlardı.

Yine o gece, mecusi yani ateşe tapanların bin seneden beri yanmakta olan kocaman ateş yığınları aniden sönüverdi. Ateşin söndüğü tarihi kaydettiler, Kisra'nın sarayında burçların yıkıldığı geceye rastlıyordu.

O zaman mukaddes sayılan Save Gölü'nün de o gece bir anda suyu çekilip kuruyuvermişti.

Şam tarafında bin yıldan beri suyu akmayan ve kurumuş olan Semave Nehri vadisi yine o gecede dolup taşarak akmaya başladı.

Muhammed aleyhisselamın doğduğu geceden itibaren, şeytan ve cinler artık Kureyş kahinlerine hadiselerden haber veremez oldu. Kehanet sona erdi...

1 1 1