Cevaplar

2012-12-10T21:37:09+02:00

Örneğin, Kurultay, Göktürk hükümdarı Bilge Kağan’ ın, şehirleri, surlarla çevrilmesi, Budizm ve Toizmin tanıtılması gibi tekliflerini reddetmiştir. Bu durum, 
a) Hükümdarın bazı inançların tanınmasını ve şehirlerin korunmasını istediğini
b) Her teklifin mecliste kabul edilmediğini
c) Meclisin, hükümdar üzerinde etkili olduğunu, 
d) Türk hükümdarların sınırsız yetkilere sahip olmadıklarını 
e) Demokratik bir tutumun olduğunu göstermektedir. 
 Bazı dönemlerde Türk hükümdarları, kurultayın aldığı kararları uygulamamıştır. Bu durum, kurultay’ın, danışma meclisine benzediğini göstermektedir. 
Yorum 1: Bu mecliste, boy beylerinin söz hakkının olması ve hükümdarın her önerisinin kabul edilmemesi, Türklerde demokrasinin olduğunun göstergesidir. 
Yorum 2: Kimin kağan olacağının belirlenmesinde azı özelliklerin ölçüt alınması ve bu konuda Kurultay’ın etkin olması, yine demokratik yönetim anlayışıyla bağdaşan bir durumdur. 

2 3 2
2012-12-10T21:53:45+02:00

14-Roma Uygarlığı’nda On İki Levha Kanunları adıyla bilinen hukuki düzenlemelerin yapılmasının nedeni nedir?
A) Kast sisteminin baskıcı olması
B) Kilisenin aydınlar üzerindeki baskısı
C) Sömürgeciliği yayma düşüncesi
D) Dış devletlerin baskıları
E) Particiler ve Plepler arasındaki mücadeleler


17. günümüzde kullandığımız Latin harflerini ilk kez alfabe haline getiren uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Miken Uygarlığı B) Fenike Uygarlığı
C) Roma Uygarlığı D) Yunan Uygarlığı
E) İskender uygarlığı


24.Roma imparatorluğunun ikiye ayrılmasına neden olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) İç isyanlar B) Taht kavgaları C) Kavimler göçü
D) Türk akınları E) Hıristiyanların çalışmaları

2 5 2