Cevaplar

2012-12-10T21:37:17+02:00

Anadolu isyanları sırasında ön plana çıkan bir aralık Ankara’da bir milli kahraman gibi saygı gören fakat kısa bir zaman sonra hem asi, hem vatan haini olarak hareket sahası dışına itilip, Yunanlılara sığınan Çerkez Ethem, Milli Mücadele’nin bir devrinde olayların gelişmesi bakımından önemlidir.
Çerkez Ethem, Marmara bölgesinde Manyas ilçesinin Emceler köyüne yerleşmiş Çerkez göçmenlerinden çiftlik sahibi Ali beyin üç oğlundan biridir. Kendinden büyük olan Tevfik Beyle diğer kardeşi Reşit Bey Çerkez Ethem’in Milli Mücadeledeki macelarına katılmışlardır.
Aslında basit, dar görüşlü fakat kendilerini herkesten üstün sayan, kavrayış kabiliyetleri kıt ve küstah olan ağabeyleri Ethem üstündeki etkileri, kabiliyetli fakat basit, görüşsüz ve kültürsüz bir insan olan Ethem’in pek çabuk ayak sürçmesine sebep olmuşlardır.
Birinci Dünya harbinde Ethem, Harbiye Nezaretine bağlı olan “ Teşkilat-ı Mahsusa” denilen gizli teşkilata girer. İran’da Rauf Orbay Beyin emrinde bir takım maceralara hatta Afganistan işlerine karışmıştır.
Yunanlıların İzmir’i işgalinden sonra başlayan karışıklıklar içinde Ethem, elbetteki olayların dışında kalmadı. Memleketinden topladığı eli silahlı ve kılıçlı 300 atlı bir ordu kuvveti ortaya çıkardı. Ayvalık’ta ordusuyla Milli Mücadele cephesine katılan Çerkez Ethem, bir süre sonra Salihli’ye geçer.
Asıl şöhret ve itibarı, ilk isyanı Gönen havalisindeki Çerkes Ahmet Anzavur’un yenilişinden sonra başlar. Anzavur’un yenilişinden sonra herkes işine gücüne dönmüştür. Bir taraftan da Ankara’ya gönderilmek üzere mebus seçimlerine gitmiştir. Tam bu sıralarda Erkânıharbiye-i Umumiye Reis’i İsmet Bey Ethem’i arayarak umumi vaziyetlerinin iyi olmadığını, merkezde kuvvetlerinin kalmadığını, Mahmut Bey ve bazı zabitlerinin asiler tarafından şehit edildiğini, Fırkanın silahları, mühimmatı ve hayvanları asilere geçtiğini söyler. Bunun üzerine Çerkez Ethemden yardım ister, Çerkez Ethem derhal harekete geçer.

1 5 1
2012-12-10T21:37:41+02:00

çünkü tbmm düzenli ordu sistemine geçilmesi için çalışıyordu. çerkez ethem o eğitim almayan ordunun başı olduğu için şimdide normal asker olacaktı çböyle olmak istemediği için tbmm ye ayaklanma çıkardı.

1 1 1