Cevaplar

2014-01-01T20:28:24+02:00


yapılan bu hicreet islamın yayılmasında büyük önem gösterdi. eğer hicret etmeselerdi islam yayılması yavaşlardı


1 5 1
2014-01-01T21:12:29+02:00
Hicret; göç etmek, yerini yurdunu bırakıp başka bir yere yerleşmek gibi anlamlara gelirse de, İslam tarihi açısından Hz. Muhammed (s.a.v)ve iman edenlerin 622 yılında Mekke'den Medine'ye göç etmeleriyle başlayıp İslam'ın tüm kurumlarıyla devlet olmasına zemin hazırlayan tarihi hareketin özel adıdır. İslam dini, 610 yılında Mekke'de Hz. Muhammed (s.a.v)’e Kuranın inmesiyle başlamış; Peygamber Efendimiz İslam'ı insanlara tebliğ etmiş ve bu saadet yolculuğu başlamıştır. Allah ve Resulü'ne inanmayanlar, ilk başından itibaren iman edenlere baskı yapmağa başlamış, bu davanın tüm yollarını engellemeğe çalışmışlardır. Medine'de Müslümanların sayısının artması, Medine'ye hicret etmenin zaman ve zemin yönünden müsait hale gelmesi, Allah Resulü'nün emriyle güç yetirebilen Müslümanların Medine'ye hicret sürecini başlatmıştır. Peygamber efendimiz de daha sonra Hz. Ebubekir (r.a)'ı yanına alarak Medine'ye hicret etmişlerdir. 
0
Hicret; sadece bir göç hareketi değildir. İslam’ın Medine’den tüm dünyaya neşvü nema bulmasının adı; İslam hukukunun temellerinin atıldığı ve tüm dünyaya . Hicret; İslam tarihinde bir çok açıdan bir dönüm noktasıdır..Mekke şehrinden sonra İslam'da hürmete şayan kılınan şehir olan Medine, Resulullah'ın Medine'ye teşriflerinden sonra bu öneme haiz olmuştur