Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-10T22:46:45+02:00

. Edebiyat-Tarih İlişkisi 

2. Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılımasındaki Ölçütler

II. ÜNİTE: DESTAN DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

1. Destan Dönemi

Ayrıca bakınız->> Destan Dönemi Türk Edebiyatı (Slayt)

2. Sözlü Edebiyat
a. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
- Sagu
- Koşuk
b. Olay Çevresinde Oluşan Metinler ( Destan)

3. Yazılı Edebiyat (Köktürk Yazıtları, Uygur Metinleri)

III. ÜNİTE: İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI

1. XI -XII. Yüzyıllarda İslamiyet ve Türk Kültürü

2. İslami Dönemde İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri (XI - XII. yy.)
Kutadgu Bilig
Atebetü'l-Hakâyık
Divân-ı Hikmet
Divânü Lûgâti't-Türk

3. Oğuz Türkçesinin Anadolu'daki İlk Ürünleri (XIII - XIV. yy.)
a. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler ( Şiir)
İlahi
Nefes
- Gazel

b. Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler
Battalnâme
Dede Korkut Hikâyeleri
Danişmendnâme
- Mesnevi

c. Öğretici Metinler
- Tasavvufi Metinler
Nasrettin Hoca Fıkraları

4. XV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı

a. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
1. Divan Şiiri
- Gazel
- Kaside
- Rubai
- Şarkı
- Murabba
- Muhammes
- Terkibibent

2. Halk Şiiri
a. Anonim Halk Şiiri
Mâni
Türkü

b. Âşık Tarzı Halk Şiiri
Koşma
Semai

c. Dinî Tasavvuf i Türk Şiiri
Methiye

b. Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler

a. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler
Halk Hikâyeleri
Mesnevi

b. Göstermeye Bağlı Edebî Metinler (Temaşa)
Karagöz
Meddah
Orta Oyunu

c. Öğretici Metinler
(Tezkire, Tarih, Seyahatname, Mektup, İlmî Ese

1 5 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-10T22:47:36+02:00

 Edebiyat-Tarih İlişkisi 

2. Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılımasındaki Ölçütler

II. ÜNİTE: DESTAN DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

1. Destan Dönemi

Ayrıca bakınız->> Destan Dönemi Türk Edebiyatı (Slayt)

2. Sözlü Edebiyat
a. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
- Sagu
- Koşuk
b. Olay Çevresinde Oluşan Metinler ( Destan)

3. Yazılı Edebiyat (Köktürk Yazıtları, Uygur Metinleri)

III. ÜNİTE: İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI

1. XI -XII. Yüzyıllarda İslamiyet ve Türk Kültürü

2. İslami Dönemde İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri (XI - XII. yy.)
Kutadgu Bilig
Atebetü'l-Hakâyık
Divân-ı Hikmet
Divânü Lûgâti't-Türk

3. Oğuz Türkçesinin Anadolu'daki İlk Ürünleri (XIII - XIV. yy.)
a. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler ( Şiir)
İlahi
Nefes
- Gazel

b. Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler
Battalnâme
Dede Korkut Hikâyeleri
Danişmendnâme
- Mesnevi

c. Öğretici Metinler
- Tasavvufi Metinler
Nasrettin Hoca Fıkraları

4. XV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı

a. Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)
1. Divan Şiiri
- Gazel
- Kaside
- Rubai
- Şarkı
- Murabba
- Muhammes
- Terkibibent

2. Halk Şiiri
a. Anonim Halk Şiiri
Mâni
Türkü

b. Âşık Tarzı Halk Şiiri
Koşma
Semai

c. Dinî Tasavvuf i Türk Şiiri
Methiye

b. Olay Çevresinde Oluşan Edebî Metinler

a. Anlatmaya Bağlı Edebî Metinler
Halk Hikâyeleri
Mesnevi

b. Göstermeye Bağlı Edebî Metinler (Temaşa)
Karagöz
Meddah
Orta Oyunu

c. Öğretici Metinler
(Tezkire, Tarih, Seyahatname, Mektup, İlmî Ese

1 5 1