Cevaplar

2012-12-10T23:01:45+02:00

2. Varlık İdea Olarak Kabul Eden Görüş:

Platon: Bu evrende duyularla algılanan varlıklar gerçek varlıklar değildir. Asıl varlıklar idealar evrenindeki idea (ide)lardır. İnsanın, hayvanın, bitkinin birer ideaları vardır. bu evrendeki her varlık, idealar evrenindeki aslı olan ideaların gölgesi ve görüntüsüdür. (insan ideası, iyi ideası, güzel ideası) İdealar evreninde oluş sürekli ve sınırsızdır.

Aristoteles: Varlık ideadır. Ancak idea varlığın dışında değil (başka bir evrende), varlığın kendisiyle birliktedir. Aristo ideaya varlıkların formu (şekli) demiştir. Her oluşun da mutlaka bir maddesi bir formu vardır. Aristo'ya göre en yüksek varlık "saf form" yani Tanrı'dır. Bütün varlıklar "oluş"larını bu ilk hareketi veren doğurucu, oluşturucu Saf Form'dan alırlar.

Farabi: Bu görüşlerinde Arısito'dan etkilenmiş, İslam'ın temel kurallarına bağlı kalmıştır. Ona göre bütün varlıkların temelinde "asıl varlık", "Zorunlu varlık" olan "Vacibül-Vücud" vardır. Bütün varlıklar varlıklarını bu "saf iyilik" ve "akıl" olan Tanrı'dan alırlar. Tanrı kendi başına vardır. O, varlığını hiçbir şeyden almamıştır, öncesi ve sonrası yoktur. "Saf ve mutlak akıl" (ilkakıl) yanı Tanrı, dereceli olarak varlık tabakalarını yaratmıştır.

Hegel: Varlık idea'lardır. O idea yerine mutlak ruh adını verdiği "Geist" kavramını kullanmıştır. Mutlak ruh varlıklar dünyasında her türlü varlık tabakalarını gerçekleştirerek insanda ortaya çıkar, akıl olur. Varlık, mutlak ruhun (aklın) kendi kendini aşması, bir amaca doğru ilerlemesi, kendini bulması, kendi bilincine ve özgürlüğüne varması sonucunda oluşur.

1 1 1