Cevaplar

2012-12-11T00:16:32+02:00

Kasaplık Hayvan: Kas dokusundan et olarak yararlanılan hayvandır.
Karkas: Kesim, kan akıtma, deri yüzme, iç organlarını boşaltma ve ayakları kestikten sonra arta kalan kısmıdır.
Et Ürünü: Hammaddesi et olan ama et hariç başka bileşimleri de olan, ete kısmen benzeyen veya benzemeyen çeşitli ürünlerdir.

0