1)kaynak ile hedef arasındaki mesaj nasıl olmalıdır? a]mesaj açık olmalıdır b]mesaj anlasılır olmalıdır c]hepsi d]mesaj kaynak ile hedef arasında kuvvetli bir bağdır 2]iletişim engelleri nelerdir? a]insanların iletişime olan ihtiyaçlarının farkında olmamaları b)insanların iletişimin önemini yeterince kavrayamamaları c)insanların etkin iletişim yöntemlerini bilmemeleri d]hepsi 3]toplumsal iletişim türlerini yazınız? 4)etkileşim nedir? 5)organizasyonu tanımlayınız?

1

Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-11T00:38:06+02:00

1)kaynak ile hedef arasındaki mesaj nasıl olmalıdır?


a]mesaj açık olmalıdır

b]mesaj anlasılır olmalıdır

c]hepsi

d]mesaj kaynak ile hedef arasında kuvvetli bir bağdır


2]iletişim engelleri nelerdir?


a]insanların iletişime olan ihtiyaçlarının farkında olmamaları

b)insanların iletişimin önemini yeterince kavrayamamaları

c)insanların etkin iletişim yöntemlerini bilmemeleri

d]hepsi


3]toplumsal iletişim türlerini yazınız?

1) Sözlü İletişim

2) Yazılı İletişim

3) Sözsüz İletişim


4)etkileşim nedir?

İnsanların, toplumların birbirlerinden etkilenmesi, birbirlerine bilgi, kültür, vs. aktarması.Sosyal etkileşim genellikle iletişim yoluyla insanların ve grupların hareketlerininkarşılıklı etkileşimini de ifade eder. Bu tanım kişinin kendisiyle etkileşimini İçine alır.


5)organizasyonu tanımlayınız?

Organizasyon, örgüt, teşkilat, kuruluş; ortak bir amaç çerçevesinde kurulmuş, ortak bir çalışma düzenine sahip, kendi verimini yönetebilen toplumsal bir düzen. Organizasyonlar sosyoloji, iktisat, işletme, siyaset bilimi ve psikoloji gibi birçok sosyal bilim dalının araştırma konusudur.
Organizasyon, belli bir hedefe ulaşmak için bir araya gelmiş bireylerin yapılanma şeklini, bu bireylerin tamamını veya bir kurum, kuruluş ya da teşkilatı belirtebilir.1 5 1