Cevaplar

2012-12-11T13:28:24+02:00

+ce: Türkçe (dil adı), insanca (yaraşırlık), irice (küçültme), sınıfça (birliktelik), sıkıca (tarz)…
+daş: yurttaş (ortaklık), özdeş (bağlılık)…


+er: üçer (üleştirme), yedişer…
+nci: birinci (sıralama), ikinci…
+sı: çocuksu (benzeme), ipeksi…
+msı: acımsı (özelliğe yaklaşma), ekşimsi…
+mtırak: sarımtırak (benzerlik)…

 

0
2012-12-11T13:31:42+02:00

İsimden yapılmış isim gövdesi: aş-çı, av-cı, çağ-daş, köy-lü vb. 
İsimden yapılmış fiil gövdesi: baş-la-, boş-a-, bun-a-l-, tür-e-  vb.


bin (isim, 1000) - bin- (fiil); göç (isim) - göç- (fiil); güven (isim) – güven- (fiil); on (isim, 10) - on- (fiil); sap (isim, balta sapı) - sap- (fiil); var (isim) - var- (fiil); yaz (mevsim adı) - yaz- (fiil); yüz (isim, 100) - yüz- (fiil) gibi örnekler sesteş kök olarak gösterilebilir.

0