Cevaplar

2012-12-11T13:36:29+02:00

su insanlar için çok önemlidir susuz kimse yaşayamaz tabi hayvanlarda yaşayamaz deve hariç internetten bakmadım

0
2012-12-11T13:37:52+02:00

u bazı doğal kuvvetler ve hava hareketleriyle atmosfer ile yer yüzündeki karalar ve sular arasında sistemli bir şekilde hareket etmektedir.Buna su döngüsü veya hidrolojik dolaşım denir. 
Güneş enerjisinin ısıtmasıyla çeşitli kaynaklardan atmosfere çıkan su buharı;yağmur kar dolu gibi yağış biçimleriyle yeniden yer yüzüne döner.Bu suyun bir miktarı yer altı sularına karışırken daha büyük bir kısmı göl ve deniz gibi kaynaklarda birikir.Su döngüsü de 
öteki tüm döngüler gibi süreklidir.Bitkiler de terleme ile su döngü- 
süne katılır. 

Yer yüzündeki bütün sular su döngüsüne katılmaktadır.Yani de- 
nizlerden buharlaşan su yağış olarak yer yüzüne dönmekte bir kısmı yüzeysel sularda birikip bir kısmı da yer altı sularına karışmaktadır. Yer altı sularının son toplanma yeri ise deniz ve okyanuslardır.Burada toplanan sular su döngüsüne devam eder(uzun su devri).Deniz ve okyanuslardan buharlaşan suyun karalara geçmeden tekrar yağmur kar dolu biçiminde deniz ve okyanuslara geçmesine kısa su devri denir. 
Buharlaşma ve terleme yoluyla yükselen su bulutlarda yoğunla- 
şır.

0