Cevaplar

2012-12-11T14:06:08+02:00

1363 yılında Rumeli Beylerbeyi Lala Şahin Paşa komutasındaki Osmanlı Ordusu Sazlıdere Savaşında Bizans ve Bulgar kuvvetlerini yenilgiye uğrattı Böylece Edirne Osmanlı Devletinin eline geçti Arkasından da Gümülcine ve Filibe alındı
Not-8: Bu gelişmelerden sonra Bizans’ın Bulgar ve Sırplarla bağlantısı kesildi
• Sırp Sındığ Savaşı(1364): Edirne ve Filibe’nin Osmanlı eline geçmesi üzerine Sırp ve Bulgarlar Papa’dan yardım istediPapa Türkleri Balkanlardan atma görevini Macar Kralı ILayoş’a verdiBulgar,Macar,Bosna ve Eflak kuvvetlerinden oluşan Haçlı ordusu Edirne üzerine yürüdüOsmanlı Komutanlarından Hacı İl Bey Haçlıları bir gece baskını ile bozguna uğrattı
Not-9: Osmanlının Balkanlarda Haçlılar ile yaptığı ve kazandığı ilk savaştır Bu zaferden sonra Balkanlarda Macarların etkisi azalmıştır Trakya’nın fethi de tamamlanmış olduBu olaydan sonra Osmanlı Devleti Edirne’yi başkent yapmıştır
• Çirmen Savaşı(1371): Osmanlı hâkimiyetini kabul etmek istemeyen Sırplarla yapılan bu savaşı Osmanlı kazandı ve Sırplar Osmanlı egemenliğini kabul etti(1374)Timur'un cihan hakimi olma amacıyla büyük bir imparatorluk kurmak istemesi
2. Timur'un, Çin'e yapacağı seferde Batı'da güçlü bir devlet bırakmak istememesi.
3. Ahmet Celayir ve Kara Yusuf'un Osmanlı Devleti'ne sığınması
4. Türkmen Beylerinin Timur'a sığınması ve Beylerin Timur'u kışkırtması.

Ankara Savaşı (1402)

-Timur, 1402 yılında Anadolu'ya girerek, Sivas'ı aldı.
-Yıldırım Bayezit ve Timur Çubuk Ovası'nda karşılaştı.
-1402 yılında meydana gelen Ankara Savaşı'nda Osmanlı ordusu yenildi ve Yıldırım Bayezit esir düştü.

Ankara Savaşı'nın Sonuçları

1. Yıldırm Bayezit Timur'a esir düştü ve esaret altında öldü.
2. Anadolu'da Türk birliği bozuldu ve beylikler yeniden kuruldu.
3. Batı'ya olan Türk ilerleyişi yavaşladı ve İstanbul'un fethi gecikti.
4. Bizans İmparatorluğu geçici bir süre de olsa kendini toparlama fırsatı buldu.
5. Fetret Dönemi başladı.

Nedenleri;

1) Timur'un Anadolu'ya girip Sivas'ı alması ve yağmalaması.
2) Yıldırım Bayezıt'ın Timur'a bağlı Erzincan ve Kemah'ı alması.
3) Beyliklerine Yıldırım tarafından son verilen Anadolu Beylerinin (Germiyan Aydın ,Menteşe, Karaman, Saruhan) Timur'u Yıldırım Bayezıt'a karşı kışkırtmaları.
4) Her iki Türk hükümdarının da dünyaya hakim olma düşüncesinde olmaları.
5) Karşılıklı yazılan incitici mektuplar.
6) Timur'un,Yıldırım Bayezıttan kabul edilemeyecek isteklerde bulunması.

2 4 2
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-11T14:21:21+02:00

1.Sorunun Cevabı:

I. Murat döneminde Anadolu Türk siyasi birliğini sağlama çalışmaları dostane bir şekilde gerçekleşmiştir. Bu dönemde özellikle Balkanlarda fetihler yapıldığı için I. Murat hem batıda hem de doğuda düşman edinmek ve bunlarla aynı anda savaşmak istemediği için Anadolu Beyliklerinden toprakları yukarda da belirtildiği gibi ya çeyiz yoluyla ya da parayla satın almış ve hiçbir beylikle açıktan açığa savaş durumuna girmemiştir. Ancak Yıldırım Beyazıt beylikleri silah zoruyla kendisine boyun eğmeye zorlamış ve şiddetle hepsinin topraklarını fethetmiştir. Çünkü balkanlardaki durum buna müsaittir. Murat döneminde yapılan I. Kosova savaşından sonra haçlılar bir süre kendilerini toparlayamamışlardı. I. Murat’ın takip ettiği Anadolu Türk Birliğini Sağlama Politikasıyla Yıldırım Beyazıt’ınki arasındaki temel fark budur.


2.Sorunun Cevabı:
 
ANKARA SAVAŞI, NEDENLERİ, SONUÇLARI, ÖNEMİ, ÖZELLİKLERİ (2) (OSMANLI DEVLETİ KURULUŞ DÖNEMİ İLE İLGİLİ KONU ANLATIM)

 

(1402)

 

Nedenleri;

 

1) Timur’un Anadolu’ya girip Sivas’ı alması ve yağmalaması.

 

2) Yıldırım Bayezıt’ın Timur’a bağlı Erzincan ve Kemah’ı alması.

 

3) Beyliklerine Yıldırım tarafından son verilen Anadolu Beylerinin (Germiyan Aydın ,Menteşe, Karaman, Saruhan) Timur’u Yıldırım Bayezıt’a karşı kışkırtmaları.

 

4) Her iki Türk hükümdarının da dünyaya hakim olma düşüncesinde olmaları.

 

5) Karşılıklı yazılan incitici mektuplar.

 

6) Timur’un,Yıldırım Bayezıttan kabul edilemeyecek isteklerde bulunması.

 

Bu İstekleri:

 

a-Kemah kalesinin geri verilmesi.

 

b-Şehzadelerden birinin rehine olarak gönderilmesi.

 

c-Bayezıt’ın Timur’un hakimiyetini tanıması.

 

d-Timurdan kaçan Ahmet Celayir ve Kara yusuf adındaki hükümdarların Timura verilmesi.

 

e-Anadolu beyliklerinden alınan toprakların eski sahiplerine geri verilmesi

 

 

Savaş:

 

-Ankara yakınlarındaki Çubuk ovasında yapılan savaşta Osmanlı ordusunun sağ tarafındaki Anadolu Beylerine bağlı tımarlı sipahilerin ve (bilgi yelpazesi.net) sol tarafındaki Moğol asıllı Kara Tatarların ihanet ederek Timur’un tarafına geçmeleri yüzünden Yıldırım Bayezıt yenilmiştir.

 

-Timur ve oğullarından bazıları Timur’a esir düşmüşlerdir.

 

 

Sonuçları:

 

1) Timur Anadolu beylerine eski topraklarını geri vermiştir.böylece Anadolu Türk beyliklerinden birçoğu yeniden kurulmuştur.Bu Anadolu Türk Birliğinin yeniden bozulması anlamına gelmektedir.

 

2) Osmanlı devleti dağılma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır.Yıldırım Bayezıt’ın oğulları taht kavgaları yüzünden birbirlerine düşerek 11 yıl sürecek Fetret (kargaşa) Dönemine yol açmışlardır.

 

3) Avrupa da Türk ilerleyişi durmuştur.

 

4) Bizans’ın ömrü uzamış ve İstanbul’un alınması 50 yıl kadar gecikmiştir.

2 2 2