ametal ve metallerin ısı ve elektrik iletkenliğini bulunuz..

(Arkadaşlar sorum budur nolur düzgün ve doğru bir şekilde cevap verin benim için çok önemli) Hanginizin yazdığını beğenirsem ve doğru bulursam ona 5 üzerinden 5 vericem okey.!

2

Cevaplar

2012-12-11T15:03:01+02:00
AMETALLER Isı ve elektriği iletmezler (Fulleren ve grafit hariç). Yüzeyleri mattır. Kırılgandırlar, tel ve levha haline dönüştürülemezler. Bileşiklerinde hem pozitif hem de negatif değerlikte olabilirler. Oda koşullarında katı,sıvı veya gaz hallerinde bulunabilirler. Elektron almaya isteklidirler çünkü son yörüngelerinde 5,6,7 elektron barındırabilirler. Erime noktaları, kaynama noktaları ve yoğunlukları düşüktür. Kendi aralarında kovalent bağlı bileşik oluştururlar. Metallerle iyonik bağlı bileşik oluştururlar. Oksijenli bileşikleri asidik özellik gösterir. Doğada moleküler halde bulunurlar. 1A grubunda sadece hidrojen ametaldir. Çok küçük cisimlerdir. METALLER Yüzeyleri parlaktır. Işığı yansıtırlar.
2.   Isı ve elektriği iyi iletirler.
3.   Esnektirler. Tel ve levha haline gelebilirler.
4.   Oda koşullarında (25 °C sıcaklık ve 1 atm basınç) katı halde bulunurlar. (Cıva sıvı haldedir)
5.   Ametallerle iyonik yapılı bileşikler oluştururlar.
6.   Kendi aralarında bileşik oluşturmazlar. Ancak alaşım oluştururlar. (Cu+Zn=pirinç, Pb+Sn=lehim, Cu+Sn=tunç(bronz), Cr+Ni+Fe=paslanmaz çelik, Au+Cu=düşük kaliteli altın)
7.   Erime ve kaynama noktaları yüksektir.
8.   Son yörüngelerinde 1,2,3 elektron bulundururlar. Elektron vererek reaksiyonlara girdiklerinden bileşiklerinde (+) değerlik kazanırlar.
9.   Tek atomlu molekül halinde bulunurlar.
10.   Canlıların yapısında çok az bulunurlar.  
1 5 1
2012-12-11T15:07:45+02:00

 

ÖZET OLARAK;

Metaller;

Bilesiklerinde (+) yüklüdürler.

Oda koşullarında katıdırlar.

Elektrik ve ısı iletkenliği yüksektir.

Kendi aralarında bileşik oluşturmazlar.

Ametaller ile iyonik yapılı bileşikler yaparlar.

Oksit ve hidroksit bileşiklerinin sulu çözeltileri genellikle baziktir.

Ametaller

Oda koşullarında katı,sıvı ya da gaz olabilirler.

Elektrik iletkenlikleri çok az ya da yoktur.

Aralarında molekül yapılı bileşikler oluştururlar.

Bileşiklerinde (+) ya da (-)değerlik alabilirler.

Metallerle iyonik yapılı bileşikler yaparlar.

Oksit ve hidrojenli bileşiklerin sulu çözeltileri genellikle asidiktir.

1 1 1