Cevaplar

2012-12-11T15:38:21+02:00

http://www.msxlabs.org/forum/soru-cevap/217243-kurtulus-savasinda-dogu-ve-guney-cephelerinde-yapilan-mucadeleler-nelerdir.html

0
2012-12-11T16:03:15+02:00
Kurtuluş Savaşında Cepheler

Kurtuluş savaşı esnasında yurdumuzun bir çok bölgesinde Kuvayi Milliye Kuvvetleri ve yerel milis kuvvetleri olarak İşgalcilere karşı Türk Halkı Tek yürek tek kuvvet olarak topyekün bir savunma durumuna geçerek ülkesini vatanını korumak için mücadeleye girişmiş Kurtuluş Savaşı sonucunda başarıya ulaşmıştır.

Kurtuluş Savaşında Doğu Cephesi

- Osmanlı Devleti’ni parçalamak isteyen devletler, kendilerine çıkar sağlamak için Osmanlı ülkesinde yaşayan müslüman olmayanların haklarını savunma rolü oynamışlardır.
- Ermenileri de politikalarına alet ettiler. Ermeni sorunu ilk olarak 1877 – 1878 Osmanlı-Rus savaşında, Doğu Anadolu’nun bir kısmını ele geçiren Rusların, buralardaki Ermenileri kışkırtmasıyla başladı.
- Daha sonra Rusya ve İngiltere Ermeni sorununu kendi çıkarları doğrultlsunda kullandılar.
- Rusya, kurulacak bir Ermenistan ile Akdeniz’e ulaşmayı
- İngiltere, bağımsız bir Ermenistan düşüncesiyle, Rusya’nın Akdeniz’e ulaşmasını önlemek istiyordu.
- Kışkırtmalar sonucu bağımsız bir devlet kurma düşüncesiyle kapılan, Ermeniler Erzurum, İstanbul, Yozgat, Kayseri, Çorum ve Van’da olaylar çıkardılar.
- Padişah 2. Abdülhamid’i öldürme teşebbüsünde bulundular.
- 1909′da Adana’da isyan çıkardılar.
- 1. Dünya Savaşı’nda Doğu Anadolu’da ilerleyen Ruslar’ın yanında yer aldılar. 1914′te Zeytun’da isyan çıkardılar, Türkleri öldürdüler.
- Bunu üzerine TBMM, Ermenileri göc ettirme yasasını çıkararak Ermenileri Suriye’ye göc ettirdi.
- 1. Dünya Savaşı’ndan sonra Kafkasya’nın güneyinde bir Ermenistan Devleti kuruldu. İtilaf devletleri Doğu Anadolu’yu Ermenilere vermeyi planladılar.
- Bundan cesaret alan Ermeniler, 1920 Haziranında Türkiye’ye saldırıya geçtiler. Fakat Doğu Cephesi komutanı Kazım Karabekir Paşa komutasındaki Türk kuvvetlerine yenildiler ve Gümrü Antlaşmasını yapmak zorunda kaldılar. (3 Aralık 1920)
- Bu antlaşma ile,
- Kars ve çevresi geri alındı.
- TBMM’nin askeri ve siyasi alanda kazandığı ilk uluslararası başarıdır.
- Doğu cephesi kapanmış, buradaki kuvvetler batı ve güney cephelerine kaydırılmıştır.
-Ermeniler Doğu Anadolu’daki hayellerinden bir süre için vazgeçtiler. Ermeni sorunu kapandı. Daha sonra Gürcistan ile bir anlaşma yapıldı.
- Ardahan, Artvin, Batum tekrar topraklarımıza katıldı.
- Böylece belirlenen Doğu sınırımız, daha sonra 16 Mart 1921′de Rusya ile imzalanan Moskova Ant ile kesin şeklini aldı.

Kurtuluş Savaşında Güney Cephesi

- İngilizler Mondros Ateşkes Antlaşmadının 7. maddesi uyarınca Urfa, Antep, Maraş’ı işgal ettiler. Ancak buralardaki Türk yönetimine karışmadılar. Milletin onuruna dokunacak hereketlerden kaçındılar. Bu sebeple silahlı bir direnişle karşılaşmadılar.
- Daha sonra kendi aralarında yaptıkları bir anlaşma ile İngilizler buraları, Fransızlara bıraktılar. Büyük işkenceler yaptılar. Bunun üzerine halk direnişe geçti.
- Sivas Kongresi’nde güneydeki Kuva-yi Milliye direnişinin örgütlenmesi kararlaştırıldı. Temsil Heyeti tarafından buraya subaylar gönderildi. Batı cephesinden farklı olarak, Güney cephesinde halkın tamamı bu subaylarla kaynaşarak topyekün bir savaş başladı.
- Antep, Urfa, Maraş’ta milli cepheler oluşturuldu, Kuva-yi Milliye birlikleri kuruldu.
- Fransızlar 12 Şubat 1920′de Maraş ve 11 Nisan 1920′de Urfa’yı boşaltmak zorunda kaldılar. Antep’e ise ancak 1 yıl sonra girebildiler.
- Sakarya Savaşı’nı kaznmamız üzerine Ankara Antlaşması’nı yapmak zorunda kaldılar.(20 Ekim 1921)
- Fransızlar da Misak-ı Milli’yi ve yeni Türk Devleti’ni tanımış oldular.
- Güney sınırımız güvenlik altına alındı.
- Türk kuvvetlerinin bit kısmı Batı Cephesi’ne kaydırıldı.
- İtilaf devletlerinin Türkiye’ye karşı oluşturdukları birlik bozuldu. Fransızlar ve İtalyanlar Yunanistan’dan uzaklaştılar.
- Güneybatıda İtalyanlarla ciddi bir çatışma olmadı. İtalyanlar Sakarya Zaferi sonunda Anadolu’ya tamamen terkettiler.

Kurtuluş Savaşında Batı Cephesinde Yaşananlar

1. İnönü Savaşı Neden ve Sonuçları

NEDENİ:
1.) İtilaf Devletleri desteğiyle Sevr Antlaşmasını Türklere kabul ettirmek
2.) TBMM, ordularını yok edip Ankara’ya kadar olan Türk topraklarını ele geçirmek ve TBMM’yi kapatmaktı.
3.) Demiryollarının kavşağı olan Eskişehir’i ele geçirmek.

SONUCU:
1.) Yunanlılar yenildi. Çerkez Ethem kuvvetleeri dağıtıldı.
2.) Yeni Türk Devleti’nin iç durumunu kuvvetlendirdi. Dış itibarını arttırdı.
3.) Halkın TBMM’ye ve orduya güveni arttı. Milli mücadelenin kazanılacağına olan inancı güçlendirdi.
4.) İtilaf devletleri, politikalarını yeniden gözden geçirmek için Londra konferansını toplamaya karar verdiler.
5.) Kazandığı başarıdan dolayı Albay İsmet Bey’in rütbesi generalliğe yükseltildi.

 Kaynak: http://www.bilgiyuvasi.com/kurtulus-savasinda-dogu-guney-ve-bati-cepheleri#ixzz2EkgZBOQH

0