Cevaplar

2015-07-02T14:50:28+03:00
Yavuz Sultan Selim (1470-1520) ve Ayşe Hafsa Sultan'dan (1479-1534) doğma I. Süleyman veya Kanuni Sultan Süleyman (1495-1566), Batılıların tabiriyle "Muhteşem Süleyman" olarak ta anılmaktaydı. 10. Osmanlı padişahı olan Kanuni Sultan Süleyman, 46 yıl süren hanedanlığı süresince babası Yavuz Sultan Selim'den devraldığı 6,5 milyon kilometrekarelik Osmanlı toprağını 14 milyon 8 yüz bin kilometrekareye ulaştırmış, kazandığı başarılı zaferlerle Osmanlı Hanedanlığına altın yıllarını yaşatmıştır. Onun döneminde siyasi ve askeri tüm gücü elinde bulunduran Osmanlı İmparatorluğu, deniz ve kara savaşlarının neredeyse tümünü kazanmıştır. Saltanatı süresinde yakın arkadaşı ve iyi bir asker olan ve kardeşi Hatice Sultan ile evlendirdiği Pargalı Damat İbrahim Paşa'yı (1493-1536) 1523-1536 yılları arasında sadrazamlık makamına yükseltmiştir. İbrahim Paşa'da onun yönetimi altında devletin ikinci büyüğü konumuna gelmiş ve bir çok askeri ve siyasi başarılara imza atmıştır. Saltanatı döneminde Kanuni Sultan Süleyman'a şehzade ve sultan hanımlar doğuran zevcelerini ve doğurdukları çocukların özellikle şehzadelerin akıbetlerini incelediğimizde ilginç hadiselerle karşılaşılmaktadır. Ancak aşağıda zevceleri ve şehzadeleri ile ilgi verilen bilgilerin o dönemi kaleme alan eski Osmanlı tarihçilerinden aynen aktarıldığının altını çizmek istiyorum. Yani kimi bilgiler kesinken yanına soru işareti eklediğim bilgiler o dönemde kaleme alınan ve günümüzde birer rivayet olarak varlığını sürdüren iddialardır.  
Şehzade Emirhan (1512-?)

Sultan Süleyman'ın ilk oğlu olduğu düşünülen şehzade Emirhan'ın yaşadığı konusunda bile bir takım rivayetler ve söylentiler vardır. Tarihçilerin ifadelerine göre annesi olduğu düşünülen Fulhane Hatun (bazı kaynaklarda Ful Dane) (?) bazı kaynaklara göre ise ismi bilinmeyen başka bir cariyeden olduğu ifade edilen şehzade Emirhan'ın ölümü ile ilgili de herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 1512'de doğduğu belirtilmektedir.

Şehzade Mahmud (1512-1521)

Tarihi kayıtlara göre bir Arap hatunu olduğu ve Sultan Süleyman, tahta çıkmadan önce Manisa Valiliği yaptığı 1512-1520 tarihlerinde kendisi ile münasebet kurduğu bilinen Fulhane Hatun (?), Sultan Süleyman'a 1512'de bir şehzade doğurmuştur. Sultanlık mertebesine erişen Fulhane Hatun'un doğurduğu şehzadenin yani ileride Osmanlı tahtının muhtemel varisinin ismi Mahmud idi. Talihsiz şehzade Mahmud, 8 yaşlarındayken yakalandığı bir hastalık sonucunda 1521'de henüz hayata başlayamadan ölmüştür. Sultan Süleyman'ın ilk şehzadesi Mahmud idi. Rivayete göre Sultan Süleyman, bu küçük şehzadesinin ölümüne o kadar çok üzülmüştür ki kendisini gözyaşı dökmekten alıkoyamamıştır. 

0