Cevaplar

2012-12-11T16:54:14+02:00

 

   COMPARATIVES

 

  We use comparative forms of adjectives when we want to compare people,      animals, objects…etc.(İnsanları,hayvanları , nesneleri..vb. karşlaştırmak istediğimizde sıfatların”comparative” biçimlerini kullanırız.

 Ex:I’m taller than my brother(ben erkek kardeşimden daha uzunum)

     Ali is more hardworking than Ahmet.(Ali Ahmet’ten daha çalışkan)

 

Bir sıfatın karşılaştırma şeklini yaparken şu husulara dikkat etmeliyiz;

1)Sıfatları “comparative yaparken (telafuzlarının) hece sayılarına dikkat ederiz..

     *1 ve 2 heceli sıfatlar sonlarına _er takısı alarak,

           Örn: cold(soğuk)                colder(daha soğuk)

                   Small(küçük)             smaller(daha küçük)

                   Fat…………   fatter

                   Heavy………  heavier

     * 3 ve daha fazla heceli olan sıfatlar başalrına more takısı alarak “comparative olurlar

       Örn: comfortable(rahat)…….more comfortable(daha rahat)

               Hardworking(çalışkan)      more harworking(daha çalışakan)

2) Bir veya iki heceli olmasına rağmen eğer sıfat –ful,-ous,-ed, ing,-some ..ile bitiyorsa sonuna –er değil, başına more takısı alarak “comparative “olurlar

          Örn: useful(kullanışlı)………..more useful)daha kullanışlı)

                  Boring(sıkıcı)…………   more boring(daha sıkıcı)

3)Bir de bütün bu kurallara uymayan ezberlememiz gereken Comparative adjective ler vardır.(irregular adjectives)

           Örn: good(iyi)……………better(daha iyi)

                    Bad(kötü)…………..worse (daha kötü)

1 5 1