Cevaplar

2012-12-11T18:10:18+02:00

Bir yazarın kişisel görüş ve düşüncelerini fazla derinleştirmeden muhatabıyla konuşuyormuş hissini verecek bir üslûpla makale plânında yazdığı fikir yazısına sohbet (söyleşi) denir.

Sohbet makaleden üslûp yönüyle ayrılır. çoğunlukla günlük konuların işlendiği sohbet yazılarında senli benli bir anlatım yolu seçilir hatıralardan halk fıkralarından nüktelerden özlü sözlerden yararlanılır.

Makaleye benzer bir yazı türüdür. Konusu daha çok genel ya da günlük sanat olaylarıdır. Fakat konu tez ve savunma amacı güdülmeden ve karşılıklı konuşma havası içinde sıcak bir dille yazılır. İnsanlar karşılıklıkonuşmayı sevdiklerinden söyleşi türündeki yazıları okumayı severler. İyi bildiği ve herkesin ilgilendiği bir konuda çoğu kişi söyleşi yazabilir. Bunun için bir konuda ne söyleneceğini bilmenin yanı sıra nasıl söyleneceğini bilmek gerekir. Söylenecekler küçük şakalarla daha çekici duruma getirilebilir. İyi bir dinleyici olmak iyi bir söyleşi yazmak için önemlidir. Usta bir söyleşi yazarı çok ağır konuları bile herkesinokuyup anlayabileceği bir duruma getirir.

Söyleşi türünün Türk Edebiyatı’ndaki önemli temsilcileri: “Ahmet Rasim - Ramazan Sohbetleri” “Suut Kemal Yetkin - Edebiyat Söyleşileri” “Şevket Rado - Eşref Saati” “Melih Cevdet Anday - Dilimiz Üzerine Söyleşiler” “Nurullah Ataç - Karalama Defteri”… Ayrıca Cenap Şahabettin Refik Halit Karay Hasan Ali Yücel… gibi yazarlarımız da bu türde eserler vermişlerdir.
Söyleşinin belirleyici özellikleri nelerdir?
• Düşünsel plânla yazılır.
• Yazar anlattıklarının doğruluğuna okuyucusu ile olan bağına güvenmeli anlattıklarını günlük konuşma havasıyla fakat mantık çerçevesinden ayrılmadan anlatabilmelidir.
• Kolay okunabilir bir uslup yakalayabilmelidir.

1 5 1
2012-12-11T18:10:38+02:00

Bir yazarın, kişisel görüş ve düşüncelerini fazla derinleştirmeden, muhatabıyla konuşuyormuş hissini verecek bir üslûpla makale plânında yazdığı fikir yazısına sohbet (söyleşi) denir.

0