Cevaplar

2012-12-11T18:17:23+02:00

Bilişsel (Kognitif )ve Davranışçı Terapi  bir psikoterapi türüdür. İnsan davranış duygulanımını inceleyen psikolojik modellerden faydalanılarak geliştirilmiştir.

İnsanı oluşturan çeşitli özellikler için de belki de insana en özgü olanı düşünme veya düşünebilme yeteneğidir. Bu önemli özelliğin insan psikolojisindeki rolünün vurgulanışı çok eskilere dayanır.

Bilişsel psikoterapiler bilgi işleme modeline dayanır. Bu terapilerde psikolojik sorunlarda bilişsel işlevler üzerinde durulur. Bilişsel işlevle kastedilen şey klinik anlamda kişinin kendisi ,  çevresi, yaşantıları ve geleceğiyle ilgili     algıları , anlamlandırılmaları,  yorumları, düşünceleri ve değerlendirmeleridir. 

Bilişsel yaklaşım temel olarak olayların kendisinden çok algılanma ve yorumlanma  tarzına önem verir, bu bağlamda bilişsel süreçler, kişinin olayları algılaması, değerlendirmesi, ardından aralarındaki ilişkiyi saptayarak öngörmesiyle , bireyin değişen ve kişiye zaman zaman engeller çıkaran çevresine uyum yapmasını sağlar.

Tedavide danışan kişi ile terapist çeşitli sorunları belirlemek ve anlamak için, iyileşmeyi hedef alan bir işbirliği içinde düşünce, duygu ve davranışlar arasındaki ilişkiler konusunda çalışırlar. Bu yaklaşım genellikle "şimdi ve burada" üzerine, yani o anda güncel olarak kişide sıkıntı yaratan sorunlar üzerine odaklanır.

Bilişsel modele göre, A noktasında yaşanan bir olaya C noktasında verilen emosyonel yanıt, B noktasında A olayıyla ilgili olarak yapılan yoruma bağlıdır Etkili terapinin ana özelliklerinden biri  bilişsel değişiklikler oluşturmasıdır. 

Bilişsel( kognitif) kurama göre bilişsel yapı üç ana katmandan oluşur. En yüzeyde bireyin gündelik zihinsel akışı içinde yer alan otomatik düşünceler bulunur 

Otomatik düşüncelerden daha derinde bunların oluşmasına zemin hazırlayan

0
2012-12-11T20:33:02+02:00

ikisininde temel kavramları var mesela uyanık kosun gii falann

0