1-duygu ve düşünceleri söz veya yazı ile etkili bir biçimde anlatma sanatı ?

2- insan ırklarını inceleyerek insanlık tarihinin en eski dönemlerinin aydınlatılmasında tarihte yardımcı bilim dalı ?

3-el geçen eserleri hangi döneme ait olduğunu belgelerin orjinal olup olmadığını belirleyerek tarihe yardımcı olan bilim dalı?

4-anıtlar üzerinde kitabeleri ve yazıları inceleyen bilim dalı ?

5-dünyada var olmuş ve var olan dilleri inceleyen bilim dalı?

6-toplumsal olayların baplı olduğu genel kuralları toplumların oluşturdukları kurum ve kuruluşları insan ve toplum yaşamını etkilerini inceleyerek tarihe yardımcı olan bilim dalı ?

7-kazı bilimi ?

8-arma bilimi ?

9-belgeleri inceleyen bilim dalı ?

10-eski paraları inceleyen bilim dalı ?

11- zaman bilimi ?

12-toplumların yaşayışı gelnek örf ve adetleri inceleyen bilim dalı ?

1

Cevaplar

2012-12-11T22:22:13+02:00


1-
2- ANTROPOLOJİ
3- 
4- EPİGRAFYA
5-FİLOLOJİ 
6-
7- ARKEOLOJİ
8- HERALDİK
9- DİPLOMATİK
10- NÜMİZMATİK
11- KRONOLOJİ
12- ETNOGRAFYA 

0