Cevaplar

2012-12-11T18:55:23+02:00

ADI SOYADI:………………………… NU:………….. PUAN:………

 

1. Ülkemizde erozyondan korunmak için alınacak tedbirlerden beş tanesini yazınız.(15Puan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Türkiye’deki akarsuların özelliklerinden beş tanesini yazınız.(10Puan)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Aşağıdaki terimleri açıklayınız.(20Puan)

 

a. Falez:

 

b. Boyuna kıyı:

 

c. Lagün:

 

d. Akarsu rejimi:

 

e. Moren:

 

 

4. Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.(20Puan)

 

a. Türkiye’de heyelanın en çok olduğu bölge.......................bölgesidir.

 

b. Fırat nehrinin iki önemli kolu:

 

1........................... 2............................ dır.

 

c. Rüzgarların aşınım (bilgi yelpazesi.net) şekillerinden birisi de.............................dır.

 

d. Farklı iklim bölgelerinden geçen akarsulara..........................rejimli akarsular denir.

 

e. Ülkemizde doğup, sınırlarımız dışında Karadeniz ve Hazar denizine dökülen akarsular:

 

1........................ 2........................ dır.

 

f. Karstik birikim şekillerinden birisi de...........................dir.

 

g. Nemrut Dağı .................................Bölgesindedir.

 

h. Yeşilırmak’ın.............................delta ovası vardır.

 

i. Türkiye’deki sıradağların büyük çoğunluğu...........zamanda oluşmuştur.

 

j. Bolkar ve Aladağlar.............................Bölgesinde bulunur.

 

1 1 1