Cevaplar

2012-12-11T19:01:50+02:00

İzotop Atomlar:  Atom numaraları aynı kütle numaraları farklı ya da proton sayıları aynı nötron sayıları farklı olan atomlara bir birinin izotopu atomlar denir. İzotop atomların kimyasal özellikleri aynı olduğu halde fiziksel özellikleri farklıdır.   
 
İzotopu olan elementin atomik kütlesi, izotoplarının tabiattaki yüzdeleriyle doğru orantılı olarak, onların bir ortalamasıdır. 
 
 Allotrop atomlar : Aynı elementin uzayda farklı şekilde dizilerek farklı geometrik şeklindeki kristallerine allotrop denir. Örneğin grafitle elmas, beyaz fosforla kırmızı fosfor, rombik kükürtle monoklinik kükürt, ozon ile oksijen birbirinin allotropudur. Allotropların fiziksel özellikleri farklı olduğu halde kimyasal özellikleri aynıdır. 
 
 İzoton : Nötron sayıları eşit olan atomlara birbirinin izotonu denir. 

 İzobar:  Kütle numaraları aynı atom numaraları farklı olan atomlara izobar atomlar denir. 
 
 İzoelektronik:  Elektron sayıları bir birine eşit olan atomlardır.

 

2 3 2