The collection of the House of Deputies decided to Ottoman Sultan Mehmed Vahidüddin. Gathered outside the parliament took a decision to the opinions of enemy states adopted the Misak-ı Milli'yi. On top of that the British occupation of Constantinople and Ottoman Parliament was officially dissolved the Assembly.

Samsun on May 19, 1919 Taking in the burning fire of the National Struggle, Mustafa Kemal Pasha and his friends organized a resistance movement in Anatolia. Congresses, held Kuva-yi Nationalist resistance. Finally the Turkish Grand National Assembly in Ankara on 23 April 1920 it was decided to open anlamı

1

Cevaplar

2012-12-11T19:05:31+02:00

Vekiller Meclisi koleksiyonu Osmanlı Padişahı Mehmed Vahidüddin karar verdi.Parlamentonun önünde toplandı Misak-ı Milli'yi kabul düşman devletlerin görüşleri bir karar aldı. Üstüne Konstantiniyye ve Osmanlı Parlamentosu'nun İngiliz işgali resmen Meclis feshedildi.
Samsun Milli Mücadele yanan ateşe alarak May 19, 1919 tarihinde, Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları Anadolu'daki direniş hareketini örgütledi. Kongreler, Kuva-yi Milliye direnci düzenledi. Nihayet 23 Nisan 1920'de Ankara'da Türk Büyük Millet Meclisi açmak için karar verildi böyle bişiy sanırım yani türkçesi 

0