Cevaplar

2012-12-11T19:09:10+02:00

http://www.belgeler.com/blg/1csf/fiilde-zaman-grn-kip-kiplik-tense-aspect-modal-modality-in-verb ....

0
2012-12-11T19:11:06+02:00

TOO

‘Çok, aşırı, fazla’ anlamlarına gelen too sözcüğü, too+sıfat/zarf yapısında ‘…mayacak kadar …’ anlamında farklı kullanılır. Yapının arkasından to ve gerekli fiilin yalın hali gelir. Cümle olumlu kurulur ama anlamda olumsuzluk vardır:

 

 

ENOUGH

‘Yeterli, yeterince’ anlamındaki enough, sıfat ya da zarflardan sonra gelir ve too’nun aksine olumlu anlamdadır. Yapının arkasından to ve gerekli fiilin yalın hali gelir:

 

 

 

too yapı olarak olumlularda enough ise yapı olarak olumsuzlara gelir umuraım yardımcı olmuşumdur..

0