Cevaplar

2012-12-11T19:50:59+02:00

 

Hayat Bilgisi Veritabanı Kullanılarak Otomatik  Cümle Üretimi C.Berkin ÖZDEMİR  1 , M.Fatih AMASYALI 1 1   Yıldız Teknik  Üniversitesi, Bilgi sayar Mühendisliği Bölümü,İstanbul  [email protected], [email protected]  Özet: Bilgisayarlar ve bilgisayar ağları günümüzde yaygın olarak kullanılmakta; insanlar internet, yazılımlar sayesinde aradıkları problem çözümlerine rahatlıkla ulaşabilmektedir.Örneğin o günün akşamındaki bir konser internet üzerinden aratıldığı nda konser ile ilgili detaylı tüm bilgiler kolaylıkla kişinin önüne gelebilmektedir. Fakat bu bilgisayar sistemlerigeliştirilerek insanların gündelik bilgilerini yorumlayabile cek, hayat ile ilgili gerçekliklerle çıkarım yapabilecek şekilde "zeki"leştirilirlerse şu senaryonun yaşanması olası hale gelebilecektir: K ullanıcı   sisteme canının sıkıldığını girdiğinde sistem kullanıcısına g ünlük yapılabilecekler listesini -belki de o günün akşamındaki konser ile birlikte- sunabilme yetisine erişebilecektir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta hayattaki gerçeklikleri (insanlar sıkıldıklarında neler yaparlar? vb.)   semantik (anlamsal) bağlar ile bilgisayaratanıtabildiğimizde bilgisayar  lar ın bu  başarımı sağlayabilecek olmasıdır. Bu çalışmada ise , buamac a ulaşmak için atılan bir adım sunulmuştur. Çalışmada, v ar olan bir Türkçe hayat bilgisi veritabanı (CSdb) kullan ıl arak, sisteme girilen bir cümleden yeni cümlelerin üretimi gerçekleştirilmiştir. Örneğin siste m “Ali  babasını düşündü.” cümlesinden “Ali ailesinigözünde canlandırdı. ” cümles ini üretilebilmektedir. Bu sayede bilgi parçaları arasındakianlamsal ilişkilerin   tutulduğu    bir veri tabanının, birbiriyle kelime bazında benzerliği olmayan ancak anlamca birbirine y akın olan metinlerin  bulunmasında kullanılabilirliği gösterilmiştir.  Bu uygulama, otomatik hikaye/metin üretimi, anlamsal metin özetleme gibi sistemlerde faydalı olabilecekti
0