Cevaplar

2012-12-11T19:21:16+02:00

şiirde yapı = nazım birimi , nazım şekli , redif , kafiye , ....

zihniyet = sanatçının eserine yansıttığı, bir dönemdeki dinî, siyasî, sosyal, ekonomik, sivil ve askerî hayatın duygu, anlayış ve zevk bütününe zihniyet denir

imge =İnsanlar, gerçek hayatta var olan nesneleri, olayları duyu organlarıyla algılar; bu algılama insan bilincinde çeşitli işlemlerden geçer ve bireye göre farklı şekillere, durumlara dönüşür Böylece "imge" oluşur


0