Cevaplar

2012-12-11T19:22:32+02:00

insan en ddğerli varlıktır da ondan :)

0
En İyi Cevap!
2012-12-11T19:22:55+02:00

Kur'an-ı Kerim, hayatın reel olanın bizzat yaşadığımızın değişen safhalarını yönetme kabiliyetine sahip ve her asra hitap edecek yeterlikte yegane semavi kitaptır.Kur'an insandan okumasını,üzerinde düşünülmesini(Tedebbür), anlaşılmasını, ihlasla açıklanmasını(Fikri ve Ameli/Düşünsel ve Edinsel) istemekle ve okuyucularını/muhataplarını buna teşvik etmekle anılan amacın gerçekleşmesini bizzat desteklemektedir.Bu sebepledir ki, ümmi olmasına rağmen Hz.Peygamber'e(s.a.v) "tebliğ ve tebyin" ile görevli olduğunu bildirmiştir.Elde ettikleri ile elde edemedikleri arasına sıkışan insan, hayatına anlam veremeyişinin bedelini ağır ödüyor.İnsan, hayatına hangi değerlerle anlam veriyorsa o değerler yapıp etmelerine yön verirler; Onun yapıp etmelerini yönetirler.İnsan, sadece vahyin insan modelinde fıtratı ile buluşabilir.Çünkü ancak tevhid temelinde yükselen değerler hayatla bütünleşmekte ve onu anlamlı kılmaktadır.Bunun için Kur'an-ı Kerim'e insan hayatını anlamlandıran ilahi cevap olarak yaklaşmaktadır.

3 5 3