Cevaplar

2012-12-11T19:26:49+02:00

"a, e" geniş ünlüleriyle biten sözcükler "-yor" eki ile çekimlendiğinde sözcüğün son hecesinde bulunan geniş ünlüler daralarak "ı, i, u, ü" ünlülerine dönüşür. Bu ses olayına "ünlü daralması"denir.

2 4 2
2012-12-11T19:27:32+02:00

a, e” düz-geniş ünlüleriyle biten fiillere şimdiki zaman eki “-yor” getirildiğinde, bu ünlüler daralarak “ı, i, u, ü” biçimlerinedönüşür. Bu olaya “ünlü daralması” denir.

2 5 2