Cevaplar

2012-12-11T19:28:56+02:00

çarni başi  nasılsın .........................

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-11T19:29:17+02:00

ez  ben
roj  gün, gündüz
jiyan  yaşayış
heval  eş, yandaşı, arkadaş, refakatçi
delal  sevgili, aziz
te  1seni 2sana
rojda  gün verdi
ji  den, dan
tu  1sen 2hiç
10 zilan  sert rüzgar, fırtına
11 min  ben, benim
12 serok  önder, şef
13 baran  yağış, yağmur
14 ser  1baş, kelle 2üst
15 welat  ülke, memleket, vatan, yurt
16 be  olsun
17 bijid  süratli
18 azad  özgür, hür
19 kir  kısa kulaklı hayvan
20 ker  1eşek 2sağır
21 çiya  dağ
22 hejar  fakir, sefil, yoksul
23 zozan  yayla
24 gel  halk, cumhur
25 hez  haz, sevgi
26 pir  1çok, fazla 2prü
27 dil  gönül, kalp, yürek
28 dar  1sonektir veren, emreden, hükmeden anlamına gelir, fermandar (buyuran gibî) 2meyve isimlerine göre ağaçları isimlendirir 3idam sehpası 4ağaç, odun
29 baş  iyi, güzel, hoş
30 nan  ekmek
31 jin  kadın, zevce
32 bi  nitelik eki 1ile 2fiillerin emir hali ve gelecek zaman hallerini sağlar, dilek ve istek kiplerinde yardımcı olur, Türkçe’de e, a eki alan fiillerin yerine geçer, kelimelerin öneki olarak yeni kelimeler oluşturur
33 zelal  arı, duru, berrak, saydam
34 şev  gece
35 zer  sarı
36 sor  1al, kırmızı 2kızarmış, kızışmış
37 gule  mermi, kurşun
38 here  git
39 nabe  olmaz
40 şivan  çoban
41 her  her
42 berxwedan direnç, direniş, mukavemet, direnmek, dayanmak
43 na  1hayır 2olumsuzluk öneki
44 Amed  Diyarbakır
45 agire  frengi
46 çav  göz
47 ciwan  genç
48 av  su
49 bawer  inanan, güvenen
50 agir  ateş
51 şoreş  devrim, ihtilâl
52 xwe  kendi, kendisi
53 ne  1değil 2ne
54 ber  1en, ön, 2döl, verim, mahsul, 3meme, 4taş
55 em  biz
56 me  biz
57 jan  ağrı, sancı, sızı
58 ev  bu
59 şiyar  ayık, uyanık
60 li  1-de, -da içinde 2isme a, e, ı, i halini verir
61 yek  bir, tek
62 rojing  damda açılan havalandırma ve güneş ışınlarının içeri girmesi için delik
63 xezal  ceylan
64 gelek  bir hayli, çok, epey(ce)
65 çi  ne?
66 asmin  ufuk
67 adar  Mart ayı
68 ben  1ip 2çitlembik ağacı
69 rojbaş  günaydın! iyi günler!
70 da  1önek olarak kelimeye alçaltıcı, indirici anlamını verir 2sıfat eki olarak, "de","da", "den", "dan" anlamını verir 3"dan" fiilinin dili geçmiş zamanı 4anne
71 dotmam  amca kızı
72 reş  kara, siyah
73 mal  1mal, meta 2mesken
74 nav  1ad, isim 2nam, san 3ara, vasat 4
75 gul  gül
76 kirin  koymak, "jê" önekiyle (jêkirin) 1fiil, eylem, yapmak, etmek 2kesmek, koparmak, "lê" önekiyle (lêkirin) üstüne dökmek, döktürmek
77 berf  kar
78 mircan  mercan
79 çawa  nasıl?
80 viyan  istek, irade
81 doz  1dava, iddia 2ülkü, mefkure 3tez
82 zinar  kaya
83 bir  1bölüm 2koyun ve keçi sürüsü
84 helbest  şiir
85 merd  mert
86 se  it, köpek
87 kendal  yamaç, yar
88 diyar  1açık, belli, bariz, belirli 2ülke, memleket 3görünür
89 we  siz, sizin
90 ew  o, şu
91 dayende  veren, verici
92 dem  1an, zaman, esna, çağ, dönem, lahza, müddet, süre, mühlet, vakit 2dem, kıvamına gelmek
93 ro  gün, gündüz
94 can  can
95 du  iki
96 kevok  güvercin
97 bo  için
98 deng  1ses, seda 2oy, rey 3denk, eşit, eşdeğer, muadil
99 Gulan  Mayıs ayı
100 dest  el

1 5 1