Cevaplar

2012-12-11T19:34:58+02:00

The Simple Past Tense (di-li geçmifl zaman)
Time Expressions (Zaman Sözcükleri)
yesterday : dün
last week : geçen hafta
last month : geçen ay
last year : geçen y›l
two hours ago : iki saat önce
Fiillerin 2. halinin kullan›l›fl›
“Did” yap›s›;
Possitive, Negative, Question forms (geçmifl zamanda olumlu, olumsuz ve soru formlar›)
Objective Pronouns: Nesnel Kifli Zamirleri
Reflexive Pronouns: Dönüfllülük zamirleri     yardımcı olmuştur umarım

0