Cevaplar

2012-12-11T19:38:07+02:00

İRRASYONEL SAYI KÜMELERİ:

rasyonel ve irrasyonel sayıların genel adı ve tüm bu sayıların oluşturduğu küme (simgesi R).

Gerçel sayı ve gerçel sayılar kümesi de denir.

Bir başka yaklaşıma göre, cebirsel ve transandant sayı kümelerinin birleşimi, irrasyonel sayılar kümesini verir.

Rasyonel sayılar kümesi, irrasyonel sayılar kümesinin bir öz alt kümesidir. Q harfiyle gösterilir ve p ile q tamsayılar, q sıfırdan farklı olmak üzere p/q biçiminde yazılabilen sayılardan oluşur.

Her rasyonel sayının devirli ondalık açılımı (1/6 = 0,1666... gibi) olduğu kanıtlanabilir. Rasyonel sayılar kümesi ile sayı doğrusu arasında, her rasyonel sayıya bu doğru üzerinde bir nokta karşılık gelmek üzere bir eşleme kurulabilir. Ayrıca, herhangi iki rasyonel sayı arasında üçüncü bir rasyonel sayının var olduğu da kanıtlanabilir. Ancak sayı doğrusu üzerinde, rasyonel bir sayıyla eşlenemeyen noktalar da vardır. Bir başka deyişle,
sayı doğrusu rasyonel sayılarla doldurulamaz.

TANIMI:İrrasyonel sayılar, Rasyonel sayılar kümesine dahil olmayan gerçel sayılardır. Kesir olarak ifade edilemeyen bu sayılara , ve örnek verilebilir. Q' veya I ile gösterilir. Bu sayılar belli bir düzeni olmaksızın sonsuza kadar devam eden ondalık sayılar (örneğin pi sayısı) veya oranlı karşılığı olmayan kökler olabilir.
Her zaman bir dik üçgenin dik kenarları aynı uzunlukta ve rasyonel sayı ile ifade edilebiliyorsa, hipotenüs her zaman irrasyoneldir. Dik kenar ise, hipotenüs olacaktır.
Normalde rasyonel sayılar olarak ifade edilen sayılar.
şeklindedir.
irrasyonel sayılarda ise c ifadesini karşılayacak

gösterimi yoktur c gibi bir sayının-ki biz buna irrasyonel sayı deriz- eşiti olacak a ve b gibi sayılar yoktur. Bir yönüyle İrrasyonel sayılar Asal sayıların tersidir.Çünkü asal sayılar iki asalın çarpımı ile elde edilemez veya eldeki sayı asal olmaz c=a*b olacak bir asal yoktur.

 EĞER BU YARDIMCI OLDUYSA LÜTFEN EN İYİ SEÇER MİSİN????

1 4 1
2012-12-11T19:43:31+02:00

rasyonel ve irrasyonel sayıların genel adı ve tüm bu sayıların oluşturduğu küme (simgesi R).

Gerçel sayı ve gerçel sayılar kümesi de denir.

Bir başka yaklaşıma göre, cebirsel ve transandant sayı kümelerinin birleşimi, irrasyonel sayılar kümesini verir.

Rasyonel sayılar kümesi, irrasyonel sayılar kümesinin bir öz alt kümesidir. Q harfiyle gösterilir ve p ile q tamsayılar, q sıfırdan farklı olmak üzere p/q biçiminde yazılabilen sayılardan oluşur.

Her rasyonel sayının devirli ondalık açılımı (1/6 = 0,1666... gibi) olduğu kanıtlanabilir. Rasyonel sayılar kümesi ile sayı doğrusu arasında, her rasyonel sayıya bu doğru üzerinde bir nokta karşılık gelmek üzere bir eşleme kurulabilir. Ayrıca, herhangi iki rasyonel sayı arasında üçüncü bir rasyonel sayının var olduğu da kanıtlanabilir. Ancak sayı doğrusu üzerinde, rasyonel bir sayıyla eşlenemeyen noktalar da vardır. Bir başka deyişle,
sayı doğrusu rasyonel sayılarla doldurulamaz.

TANIMI:İrrasyonel sayılar, Rasyonel sayılar kümesine dahil olmayan gerçel sayılardır. Kesir olarak ifade edilemeyen bu sayılara , ve örnek verilebilir. Q' veya I ile gösterilir. Bu sayılar belli bir düzeni olmaksızın sonsuza kadar devam eden ondalık sayılar (örneğin pi sayısı) veya oranlı karşılığı olmayan kökler olabilir.
Her zaman bir dik üçgenin dik kenarları aynı uzunlukta ve rasyonel sayı ile ifade edilebiliyorsa, hipotenüs her zaman irrasyoneldir. Dik kenar ise, hipotenüs olacaktır.
Normalde rasyonel sayılar olarak ifade edilen sayılar.
şeklindedir.
irrasyonel sayılarda ise c ifadesini karşılayacak

gösterimi yoktur c gibi bir sayının-ki biz buna irrasyonel sayı deriz- eşiti olacak a ve b gibi sayılar yoktur. Bir yönüyle İrrasyonel sayılar Asal sayıların tersidir.Çünkü asal sayılar iki asalın çarpımı ile elde edilemez veya eldeki sayı asal olmaz c=a*b

0