Cevaplar

2012-12-11T19:39:27+02:00

www.slideshare.net/derslopedi/1dnya-sava-ncesi-genel-durum.................................

0
2012-12-11T19:39:34+02:00

Ekonomik Durum:
19.yüzyılda buharla çalışan makinaların imali ile
üretimde büyük bir patlama meydana gelmiş ve bunu 
takiben elektrik ve petrolün kullanılması bu 
gelişmeyi daha da hızlandırmıştır. Buhar gücünün, 
elektrik ve petrolün kullanımı ile batı 
ekonomilerinde büyük bir gelişme meydana gelmiştir. 
Batıda ki bu gelişmelere ayak uyduramayan Osmanlı 
Devleti'nin ekonomisi, batıdan sanayi -maddeleri 
satın alarak .gıda maddesi satmaktan başka bir şey 
yapamamıştır. 

Batıda bütün bu gelişmeler meydana gelirken, Osmanlı 
Devleti'nde süregelen savaşlar devletin maliyesinde 
bir çok karışıklıklar meydana gelmiştir. Vergilerin 
tahsilinde düzensizlik ve karışıklık, basit bütçe 
gelirlerinin yetersizliği, bütün kamu hizmetlerinin 
karşılanamaması, bir taraftan sıkışan ve bu yüzden 
geçici acil çarelere başvuran hazinenin telaşı ve 
şaşkınlığı ülkenin başına önemli dertler açmaktan 
geri kalmamıştır (Velay, 1978; 24-25). 

1825 yılında Yeniçerilerin imha edilmesi ve Yeniçeri 
ocağının kapatılması devletin siyasi ve mali 
bakımdan kalkınacağı ümidini uyandırmıştı. Ancak 
birbirini takip eden isyanlar ve savaşlar bu 
ümitleri boşa çıkarmıştı.


1 5 1