Cevaplar

2012-12-11T20:13:04+02:00

ÜNLÜ DÜŞMESİ
omuz-u > omzu
sabır - ı > sabrı
akıl - ı > aklı
burun - u > burnu
gönül - üm > gönlüm
ağız - ı > ağzı
fikir - i > fikri
zihin - i > zihne
alın - ı > alnı
sıyır-ık > sıyrık
Koku-lamak....koklamak
Kızıl-armak....kızarmak.
Ayır-ım...ayrım.
Çevir-il...çevrilmek.
Kayıp-olmak...kaybolmak.
Hapis-olmak...hapsolmak.
şükür-etmek...şükretmek.
yumurta-la-mak...yumurtlamak.
kok-u-la-mak...koklamak.
sız-ı-la-mak...sızlamak.
kavur-ul-mak...kavrulmak
savur-ul-mak...savrulmak

1 5 1
2012-12-11T20:13:24+02:00

Güzelliğin on par’etmez     (para etmez)
                      ünlü düşmesi
Bu bendeki aşk olmasa

0